De sprang techniek

[:nl]

Hieronder vindt je een korte beschrijving van de basissteek. Er zijn vele verschillende vormen van sprang maar hieronder wordt de meest eenvoudige vorm uitgelegd.
De draden zijn bij sprangen verdeeld in twee lagen, boven en onder. De draden van de ene laag draaien zich om de draden van de andere laag. Dit maakt het een vlechttechniek, geen weeftechniek. We werken namelijk alleen met lengtedraden (schering) en niet met breedtedraden (inslag) De draden zitten vast aan beide uiteinden. Dit betekent dat als je de draden om elkaar heen draait, je een winding krijgt aan de bovenkant van het werk, maar ook aan de onderkant. Je werkt dus van beide kanten naar het midden toe. De afhechting in het midden van het sprangwerk is voor archeologen het harde bewijs dat ze een sprangwerk in hun handen hebben en niet een andere vlechttechniek.Hieronder de uitleg van het opzetten en de Z-slag in tekst en foto’s. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van links en boeken over sprang en enkele filmpjes waarin Blue verschillende aspecten van de techniek verder demonstreert.


uitleg1Stap 1

De eerste stap is het vast maken van de draden. De draad gaat boven over het stokje heen en beneden onderlangs weer naar voren waar de draad weer terug omhoog gaat.


uitleg2Stap 1a

Dit doe je steeds weer tot dat je genoeg draden hebt opgespannen. Controleer of je evenveel draden in de onderlaag hebt als in de bovenlaag.


uitleg4Stap 2

Knoop het uiteinde vast aan het stokje. Je kunt nu echt beginnen met vlechten. Een stokje of veiligheidsdraad wordt tussen de beide lagen geplaatst. Als je je handen uit het werk wilt halen kun je dit nu rustig doen, zonder dat de twee lagen in de war raken.


uitleg5Stap 3

Neem met je wijsvinger de eerste onder draad op en breng deze naar de bovenlaag.


uitleg6Stap 4

Met dezelfde vinger duw je de eerste boven draad naar beneden. Je hebt nu de eerste draaiing gemaakt.


uitleg7Stap 5

Nu haal je de tweede onderdraad naar boven en de tweede bovendraad gaat naar beneden, en zo verder…


uitleg8Stap 6

Als je de eerste rij af hebt, ziet het er zo uit. Vergeet niet om de winding ook naar beneden toe goed netjes aan te schuiven.


uitleg9Stap 7

Wanneer je met de tweede rij begint, pak je niet de eerste onderdraad op maar de eerste 2 onderdraden op. Daarna breng je de eerste bovendraad naar beneden en verder zoals je de eerste rij ook hebt gedaan. Op de foto is dit duidelijk te zien.


uitleg91Stap 8

Omdat je met 2 draden bent begonnen, eindig je ook met 2 draden. Elke 2e rij begin en eindig je met 2 draden. Hierdoor verschuiven de draden elke 2e rij een plekje om in de daarop volgende rij die begint met gewoon 1 draad weer terug te vallen op hun oorspronkelijke plek.


uitleg92Stap 9

Elke keer dat je een rij af hebt, schuif je de winding naar beneden. Langzaam groeien de twee delen van het vlechtwerk naar elkaar toe. Als je geen ruimte meer hebt voor je vingers, is het tijd om af te hechten. Deze afhechting in het midden is karakteristiek voor de sprangtechniek.


afhechtenStap 10

Het afhechten is relatief eenvoudig. met een haaknaald pak je de eerste onderdraad open maak je hiervan een lusje. Neem nu de eerste bovendraad en haal deze door de lus van de vorige draad..


afhechten1Stap 11

Hier wordt de eerste bovendraad door de lus van de eerste onderdraad gehaald. Dit creëert een nieuwe lus. Een voor een haal je de draden door de lus van de voorganger tot dat je aan de overkant bent.


afhechten4Stap 12

Een klein stukje draad wordt door de laatste lus gehaald en met een simpel knoopje vastgezet. De uiteindjes van dit kleine stukje draad worden meestal in de zijkant van de sprang of de afhechtingslijn weggewerkt.

Meer weten?
Volg het bord Sprang~technique van DenBlauwen op Pinterest.
YoutubeHet opzetten van een sprangwerk op de officiele manier en Blue’s eigen manier van opzetten.

Opzettten in twee kleuren en een idee van de verschillende mogelijkeheden van het werken met twee kleuren.
De Z-slag en de S-slag.
Het bloemetje.
Hoe je gaatjes maakt.
Hoe het diagonaalpatroon gemaakt wordt.
Links

  • Op onze hoofdpagina van sprang staan verschillende links en boeken over sprang

[:en]

Here you find a explanation of how the technique sprang works. There are many different patterns one could make but below you find the most simple form of sprang.
The threads are seperated in two layers. The threads from one layer are twisted around the threads of the other layer. This makes it a breading technique and not a weaving technique, for you only work with threads that run in one direction. All the threads are fixed on both ends. This means that if you twist the threads, the twist will apear above and below your hands. You are working towards the middle from both ends at the same time. The finishing in the middle of the sprang is a solid evidence that it is indeed a sprangwork and not a different braiding technique.
At the bottum of this page you can find a list of books and links on sprang as well as a number of films of Blue demonstrating different aspects of this technique.


uitleg1
Step 1

The first step it to attach you thread to the wire or rod. The thread goes over the top rod and back down on the backside of your work.


uitleg2
Step 1a

It then goes underneath the lowerrod and back up again. You continue this untill you have the amount of threads you want. Make sure you have an equal number of threads on the back and on the front of your work.


uitleg4
Step 2

Attach the end of the thread to the bottom rod. Now you have reached the point where you can start the actual braiding. A small stick or safety thread is placed in between the two layers. Now if you want to remove your hand from your work, you can do so safely. Otherwise you will  have a very hard time keeping track of which threads belong in which layer.


uitleg5
Step 3

Take up the first thread from the bottom layer and move it to the top, using your indexfinger.


uitleg6
Step 4

With the same finger you can push the first thread from the toplayer to the bottom layer.


uitleg7
Step 5

Then the second bottom thread is moved to the top layer and so on.


uitleg8
Step 6

When you finished yuor first row, it looks like this. Don’t forget to move the twist down since your work will appear on both ends of the braid.


uitleg9
Step 7

When you start the second row, you do so by moving the first 2 threads of the bottom layer to the top. Then you go on to the first thread of the top layer, moving this to the bottum layer. You continue moving 1 thread at the time.


uitleg91
Step 8

Because you started with 2 threads, you end with 2 threads aswell. Every second row is started with picking up 2 treads instead of 1. This means that with every other row, the threads move one place and then move back to there original position as the next row is started with 1 thread.


uitleg92
Step 9

After finishing each row, you push the twist down. Slowly the two ends of the braid will grow towards the middle.When you can not add any more rows, it is time to finish your work in the middle of the braid. This is caracteristic for the sprang technique.


afhechten
Step 10

Finishing your work is very simple.Using a hooked needle you pick up the first thread of the bottom layer and make it into a loop. Then take the first thread of the top layer and pull it through the first loop.


afhechten1
Step 11

Here the first thread of the top layer is pulled through the first loop. You do this with every thread, first one of the bottom layer, then one of the top layer.


afhechten4
Step 12

You continue this untill you have reached the other side. It is a matter of crochet hence the crochet needle.

Want to know more?
Volg het bord Sprang~technique van DenBlauwen op Pinterest.
Youtube

Two ways of warping your treads, the ofiicial way and Blue’s own way of warping.

Warping in two colours and its patern possibilities.

The Z-twist and the S-twist

The flower.

Making a flower with 4 peddles

Making a diagonalpatern

Links

  • On our mainpage of sprang we have mentioned some links and books about sprang.

[:]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *