Verfrecepten

[:nl]

Het verven van stoffen was vroeger zwaar en vies werk. De lakenververs moesten werken in allerlei schadelijke dampen van en de geur van urine waarmee de verf werd gefixeerd. De belangrijkste kleuren waren de basiskleuren rood, geel en blauw en de kleur zwart. Men maakte deze kleuren vooral door plantaardig materiaal te gebruiken, maar sommige verfstoffen waren dierlijk van oorsprong. Wij concentreren ons hier op de plantaardige materialen. De lijst is verre van compleet maar geeft een aardige indruk wat er al niet mogelijk is.
Voor een beschrijving van de planten, zie: http://www.wilde-planten.nl/
Een aantal van onderstaande foto’s komen ook van deze hele overzichtelijke site. Als je een beetje interesse hebt in onze inheemse planten moet je deze site echt eens bekijken.


Bloeiende wouw
Geel/oranje

Geel kan uit veel planten gewonnen worden en was dus makkelijk te maken.

       • Wouw: (Reseda luteola) werd b.v. veel gebruikt vanwege de gele kleurstof luteolinet. De wouw is bekend vanaf ongeveer 4000 jaar geleden, men heeft bij paalwoningen wouwzaden gevonden. Misschien werden deze gebruikt als verfplant of als geneeskrachtige plant.
       • Boerenwormkruid: [bloeiende toppen] (Tanacetum vulgare)
       • Jeneverbes: [verse bessen, geplet] (Juniperus communis)
       • Klein hoefblad: [gehele plant] (Tussilago farfara)
       • Liguster: [blad]jonge scheuten] (Ligustrum vulgare)
       • Struikheide: [jonge topjes] (Calluna vulgaris)
       • Ui: [schillen] (Allium cepa)
       • Verfbrem: [bloeiende toppen] (Genista tinctoria)
       • Verfkamille: [bloemen] (Anthemis tinctoria)


Mekrab
Rood/roze

 • kleefkruid: [wortel] (Galium aparine)
 • meekrap: [wortelstok] (Rubia tinctorum)
 • ossetong: [wortel] (Anchusa officinalis)
 • walstro: [wortel] (Galium verum of Mollugo)
 • zuring: [wortel] (Rumex acetosa)


struikheide
Groen

       • Adelaarsvaren: [jonge scheuten] (Pteridium aquilinum)
       • brandnetel: [gehele plant] (Urtica dioica)
       • liguster: [rijpe bessen] (Ligustrum vulgare]
       • mansoor: [wortel] (Asarum europaeum)
       • struikheide: [verse takjes] (Calluna vulgaris)
       • vlier: [blad] (Sambucus nigra)
       • wouw: [hele plant] (Reseda luteola)


Bloeiende wede
Blauw

Blauwe kleurstof werd gewonnen uit de Wede (Isatis tinctoria), de enige bron van natuurlijk blauw die bij ons inheems is. Wede was al bekend in Egypte, mogelijk al 1000 v. Chr.
Men gebruikte urine als “beitsmiddel”, om de verf kleurecht te maken. Bij het dragen van de geverfde textiel komt de gele kleurstof in aanraking met zuurstof uit de lucht, waardoor het van kleur verandert tot een blauwe tint. Dit drogen gebeurde meestal op maandag waardoor de ververs die dag niet veel te doen hadden, vandaar de uitdrukking “blauwe maandag”.
Als later de indigo uit India naar Europa komt verdwijnt het gebruik van Wede. Indigo bevat dertig keer zoveel kleurstof en is dus goedkoper.

[:en]

Dying textiles used to be hard and dirty work. The workers had to work in hazardous vapours and the smell of urine De that was used to fixate the dye. The most important colours were red, yellow blue and blackt. These colour were made by using plants although some dyes were made from animal products. We concentrate on the plants used for dye. The list is far from complete but gives a nice impression of the possibilities.
For a Dutch description of these plants check: http://www.wilde-planten.nl
A few of the pictures on this page were found on that site.


Bloeiende wouw
Yellow/Orange

Yellow can be made from many different plants so is an easy colour to make. The weld (Reseda luteola) was commonly used for it’s contains a yellow dye luteolinet. The weld has been known for about 4000 years, seeds were found near palafittes. They could have been used as dye plants but also as a plant with healing properties.

       • tansy, flowering tops (Tanacetum vulgare)
       • Juniper berry, fresh crushed berries (Juniperus communis)
       • small coltsfoot, whole plant (Tussilago farfara)
       • privet, leafs, new shoots (Ligustrum vulgare)
       • heather, new tops (Calluna vulgaris)
       • onion, peels (Allium cepa)
       • dyer’s broom, Flowering tops (Genista tinctoria)
       • yellow chamomile, whole flowers (Anthemis tinctoria)


Mekrab
Red/Pink

 • cleavers, roots (Galium aparine)
 • madder, roots (Rubia tinctorum)
 • common bugloss, roots (Anchusa officinalis)
 • lady’s bedstraw, roots (Galium verum of Mollugo)
 • common sorrel, roots (Rumex acetosa)


struikheide
Green

       • Bracken fern, new shoots (Pteridium aquilinum)
       • stinging-nettle, whole plant] (Urtica dioica)
       • privet, ripe berries (Ligustrum vulgare)
       • asarabacca, roots (Asarum europaeum)
       • heather, fresh twigs (Calluna vulgaris)
       • black elder, leafs (Sambucus nigra)
       • weld, whole plant (Reseda luteola)


Bloeiende wede
Blue

Blue dye was made from the woad (Isatis tinctoria), the only source of a natural blue dye in these parts. Woad was already known in Egypt, possibly as far back as 1000 B.C. Urine was used as a mordant or stain. When the coloured textile were exposed to the air the yellow dye turned blue. This drying was usually done on Mondays so the workers never had much to do on that day, hence the frase ‘a blue Monday’. When indigo from India is brought to Europa the use of woad slowly diminishes. Indigo contains thirty times more indigo then the woad and is therefore much cheaper.


struikheide
Blue/Purple

       • common bugloss or alkanet give a purple or greyish blue hue. If you some lichens yeast, you can also make beautiful purple colours. Lichen is an endangered specie so don’t pick them yourself!
       • bearberry, dried leafs + alum (Arctostaphylos uva-ursi)
       • black elder, berries (Sambucus nigra)
       • woad, leafs (Isatis tinctoria)


Mekrab
Brown/Black

 • bramble, new shoots (Rubus sp.)
 • Juniper berry, dried crushed berries (Juniperus communis)walnut, leafs, green huskes en peels (Juglans regia)
 • bearberry, dried leaf + iron (Arctostaphylos uva-ursi)
 • Meadowsweet, roots (Filipendula ulmaria).

[:]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *