[:nl]Geschiedenis[:en]History[:]

[:nl]

Vanuit ons werk en onze hobby zijn wij erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dit kan onze familie geschiedenis betreffen, maar ook onze activiteiten binnen het wereldje van de levende geschiedenis.

Familiegeschiedenis

Wij hebben aardig wat onderzoek gedaan naar onze familiegeschiedenis. Op de volgende paginas kan je van alles vinden over onze stambomen en waar dit allemaal heen kan leiden.

kruisboogschutter_gezichtDrents Museum

Blue werkt in het Drents museum. Buiten dat dit museum qua gebouwen zelf een rijke geschiedenis heeft, zijn veel tentoonstellingen zijn te mooi om hier niet genoemd te worden. Hier willen we natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteden.

tollundman1Veenlijken in Europa

De geschiedenis van Noord(west) Europa was voor een groot gedeelte bedekt door lagen veen. De afgelopen honderden jaren is dit veen afgegraven voor turf die dat diende als brandstof. Naar het was niet alleen turf wat opgegraven werd. Hier volgen een aantal pagina’s over wat er allemaal nog meer omhoog is gekomen.

Levende geschiedenis

Wij zijn van mening dat geschiedenis niet uit een boekje is te leren. Wij houden ons daarom veel bezig met levende geschiedenis. Wij laten voor verschillende (openlucht)musea zien hoe het leven van de normale burger was in de vroege middeleeuwen. Wij zetten dan een ‘compleet’ kamp op inclusief tent en keuken en demonstreren oude textiele werkvormen als sprang en naaldbinden.

Historische vorstenhuizen

Voor stichting oud oranje, lopen wij regelmatig mee met historische kostuumshows. Als bij een modeshow showen een groot aantal Historische koningen en koninginnen vanuit heel Europa de mode van vroeger tijden, deze kostuums zijn allen zo waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt gebaseerd op oude schilderijen/afbeeldingen en beschrijvingen. Soms worden deze shows speciaal opgehangen aan historische gebeurtenissen zoals het bezoek van Lodewijk Napoleon aan Assen en Ootmarsum.

[:en]

Ronald and Blue are both very interested in history. This includes our family history but also our activities in the field of living history.

Family history

We have done some thorough research on our family history. On the next pages you can find all kinds of stuff that climbing your family tree leads to.

kruisboogschutter_gezichtDrents Museum

Blue works at the Drents museum in Assen. Except from the rich history that hides in the buildings, some of the exhibitions are to beautiful not to mention. Of course we want to give these their right attention so we dedicated some pages on them.

tollundman1Bog bodies in Europe

The history of North(west)Europe was shrouded for a big part by vast areas of bog. The last hundreds of years, big parts of these bogs were dug out for the pyte wich was used as fuel. But it wasn’t only pyte that was excavated. On the following pages we reveal what also was unearthed.

Living history

By our opinion, you can’t learn history from a book. That’s why we do living history. We show how life was for the average citizen in the middel ages. Mostly we go to (open air) musea and take a ‘complete’ camp with us including tent and kitchen and we demonstrate old textile techniques like sprang and nalbinding. You’re just one click away from entering a time gate.

Historic royal families

For the ‘Old Orange Foundation we regularly participate in costume shows. As in a fashion show we show a large amount of historical kings and queens from all over Europe. These costumes are as close as possible to the real deal, based on paintings, pictures and descriptions. Sometimes these shows have a special theme from historical happenings like the visit of Louis Napoleon to Assen and Ootmarsum. Here you can see what he did.

[:]

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.