Het grootste staatsbezoek ooit

[:nl]


hele-groep
Zaterdag 14 juni 2008 te Baarn.

Op deze pagina vind je een reportage van de show in Baarn met van alle koningen en koninginnen uit deze bijzondere kostuumshow. Alle foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Johan Kuiper en mark, speciaal voor stichting oud-oranje, tenzij anders vermeld. Aangezien nog niet alle foto’s binnen zijn, kan het best wezen dat er op latere datum nog foto’s worden vervangen of toegevoegd. Ook is de tekst nog onder bewerking dus zie je iets dat volgens jou niet klopt of beter kan, laat het even weten via een mailtje.

Het Nederlandse Vorstenhuis

de-oranjes


Juliana Van Stolberg
Juliana van Stolberg
(1506~1580)

Hier op een leeftijd van 53 jaar . Zij was getrouwd met Willem de Rijke. Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, waaronder hun oudste zoon Willem van Oranje. Juliana kreeg in totaal 17 kinderen en 160 kleinkinderen. Ze is de stammoeder van bijna alle Europese vorstenhuizen.


Willem de Rijke
Willem de Rijke
(1487~1559)

Hier op 74 jarige leeftijd. Zijn bijnaam heeft betrekking op zijn kindertal, niet op zijn financiële rijkdom. Hij huwde Juliana van Stolberg. Uit dit huwelijk had hij twaalf kinderen. De meest bekende is zijn zoon Willem van Oranje.


Willem van Oranje
Willem van Oranje
(1533~1584)

Hier 47 jaar. Bijgenaamd Willem de Zwijger, was leider van de Tachtigjarige Oorlog tegen Filips II. Deze leidde tot een onafhankelijk Nederland. Prins Willem van Oranje wordt in Delft door Balthasar Gerards vermoord. Hij werd 51 jaar oud en is viermaal getrouwd geweest. Willem van Oranje wordt gezien als de Vader des Vaderlands.


Anna van Egmond
Anna van Egmond
(1533~1558)

Hier 25 jaar, was de eerste echtgenote van Willem van Oranje. Zij was de moeder van Filips Willem. Anna stierf op slechts 25-jarige leeftijd en ligt begraven in Grote of Lieve Vrouwe Kerk in Breda.


Anna van Saksen
Anna van Saksen
(1544~1577)

Hier 26 jaar Zij was de tweede echtgenote van Willem van Oranje. Het huwelijk werd wegens overspel van Anna en de geboorte van een buitenechtelijke dochter ontbonden. Anna werd krankzinnig verklaard. Ze zat gevangen in een kasteel aan de Rijn tot ze, kort voor haar dood, terugging naar haar familie in Dresden.


Charlotte-de-Bourbon-Montpe
Charlotte de Bourbon Montpensier
(1546/1547~1582)

Hier 34 jaar. Zij trouwde in 1575 met Willem van Oranje. Dit derde huwelijk van Willem leidde in zeven jaar tot zes dochters. Na de eerste mislukte aanslag op Willem op 18 maart 1582 verzorgde Charlotte haar man intensief. Zij raakte daardoor erg verzwakt. Ze overleed op 5 mei van datzelfde jaar aan een longontsteking.


Louise-de-Coligny
Louise de Coligny
(1555~1620)

Hier 65 jaar. Zij was de vierde echtgenote van prins Willem van Oranje. Het huwelijk van Willem en Louise was politiek beladen, haar Franse afkomst maakte Louise niet erg populair in de Nederlanden. Zij was de moeder van Frederik Hendrik.


Philips-Willem-en-Eleonora-
Philips Willem
(1554~1618)

Hier 51 jaar oud. Prins van Oranje, graaf van Nassau, was de oudste zoon van Willem van Oranje en Anna van Egmont. Filips Willem is deels vernoemd naar de Spaanse koning Filips II. Nadat Willem van Oranje in 1568 de wapenen had opgenomen tegen Filips II, viel zijn zoon als gijzelaar in Spaanse handen. Pas In 1596 kon hij terugkomen.

Eleonora de Bourbon-Condé
(1587~1619)

Op 19 jarige leeftijd trouwde zij in 1606 met de 51 jarige Filips Willem van Oranje. Door dit huwelijk werd de titel Van Oranje weer herkregen. Het huwelijk bleef kinderloos.


Margaretha-van-Mechelen-en-
Maurits van Oranje Nassau
(1567~1625)

Hier zo’n 43 jaar. Zoon van Willem van Oranje en Anna van Saksen was Prins van Oranje, stadhouder en van 1585 tot zijn dood kapitein-generaal van het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij won de Slag bij Nieuwpoort. Maurits is nooit getrouwd geweest. Wel had hij drie zonen bij Margaretha van Mechelen. Bij minstens vijf andere vrouwen had hij ook kinderen.

Margaretha van Mechelen
(1580~1662)

Hier 30 jaar oud, was een Zuid-Nederlandse edelvrouw. Ze was via haar moeder een afstammeling van de katholieke bastaardtak van de Bredase Nassau’s. Van circa 1600 tot circa 1610 was zij de maîtresse van Maurits van Oranje. Samen kregen zij drie kinderen. Hun kinderen een andere behandeling dan Maurits’ overige bastaardkinderen. Hun kinderen namen o.a. deel aan het hofleven.


Frederik Hendrik en Amalia van Solmst
Frederik Hendrik van Oranje Nassau
(1584~1647)

Hier 56 jaar oud, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, werd geboren als enige zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Hij volgde in 1625 zijn halfbroer prins Maurits op als stadhouder. Als opperbevelhebber (Kapitein-Generaal) van het leger gaf hij, net als Maurits, voorkeur aan het belegeren van steden boven veldslagen. Hij kreeg daardoor de bijnaam ‘stedendwinger’.

Amalia van Solms – Braunfels
(1602~1675)

Hier 38 jaar oud, Gravin van Braunfels, was de vrouw van Frederik Hendrik van Oranje. Op 18 jarige leeftijd kwam zij als hofdame van Elizabeth Stuart naar Den Haag. Ze kregen negen kinderen. Slechts een zoon bleef in leven: erfprins Willem.


Willem-III-van-Oranje-en-Ma
Willem II van Oranje Nassau
(1626~1650)

Hier 24 jaar was de enige zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Hij Trouwt op 15-jarige leeftijd met Maria Henriëtte Stuart. Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen. Sluit in 1648 de vrede van Munster (einde 80-jarige oorlog) maar sterft 2 jaar later aan de pokken.

Maria Henriëtte Stuart (Mary Stuart I)
(1631~1660)

Hier 19 jaar oud, Princess Royal en Prinses van Oranje-Nassau, was de oudste dochter van koning Karel I en zijn vrouw Henriëtta Maria. Ze trouwde op nog geen 10-jarige leeftijd. Een paar dagen nadat Willem II onverwacht aan de pokken stierf (1650), werd het enige kind van het paar, Willem (later Willem III van Oranje-Nassau, de stadhouder-koning), geboren.


willem3marystuart1
Willem III van Oranje Nassau
(1650~1702)

Hier 30 jaar oud, Prins van Oranje was stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel (1672-1702) en koning van Engeland, Schotland en Ierland (1689-1702). Ook voerde hij de titel koning van Frankrijk. Bekende bijnamen zijn koning-stadhouder, Dutch William en King Billy. Zijn huwelijk met Maria II van Engeland bleef kinderloos. Het graf van Willem III bevindt zich in Westminster Abbey te Londen.

Maria Stuart II
(1662~1694)

Hier 18 jaar oud regeerde als koningin over Engeland, Ierland en Schotland (als Mary II of Scotland) tot aan haar dood. Maria trouwde op 15 jarige leeftijd met haar neef Willem III.


Maria-Louise-van-Hessen-Kas
Maria Louise van Hessen-Kassel
(1688~1765)

Hier 22 jaar oud werd ook wel ‘Marijke Meu’ genoemd. Zij nam na het vroegtijdig overlijden van haar echtgenoot Johan Willem Friso, het stadhouderschap van Friesland, Groningen en Drenthe over van 1711 tot 1731. Omdat zij in Friesland heel populair was, werd zij muoi (het friese woord voor tante) genoemd. Ze was de moeder van Willem IV, die geboren werd na de dood van haar man in 1711. Is regentes voor haar zoon tot 1731 en later nog een keer voor haar kleinzoon Willem V van 1759-1765, toen diens moeder Anna van Hannover overleed.


AnnavanHannover
Anna van Hannover
(1709~1759)

Hier 41 jaar oud was een dochter van de Britse koning George II. Zij was gehuwd met Willem IV van Oranje Nassau en van 1751-1759 regentes voor haar zoon stadhouder Willem V.


wilhelmina-van-pruisen
Wilhelmina van Pruisen
(1751~1820)

Hier 44 jaar was de echtgenote van stadhouder Willem V. Zij was zeer doortastendheid en had veel invloed op het beleid. zij was de moeder van de latere koning Willem I.


lodewijknapoleonenhortance
Lodewijk Napoleon Bonaparte
(1778~1846)

Hier 32 jaar oud, bijgenaamd Lodewijk de Goede, was de broer van keizer Napoleon I en de vader van de latere Franse keizer Napoleon III. In 1806 werd hij op last van zijn broer Napoleon vorst van het Koninkrijk Holland tot 1810.

Hortense de Beauharnais
(1783~1837)

Hier 27 jaar oud was de dochter van Josephine de Beauharnais, die later trouwde met Napoleon Bonaparte. Zij trouwt in 1802 met Lodewijk Napoleon en is de eerste koningin der Nederlanden. Het huwelijk was slecht en zij had een hekel aan de Nederlanden.


wilhelmina-van-pruisen2
Wilhelmina van Pruisen II
(1774~1837)

Hier 41 jaar oud was de echtgenote van koning Willem I. Frederica Louisa Wilhelmina trouwde in 1791, slechts 16 jaar oud, met haar neef Willem Frederik van Oranje Nassau, de latere koning Willem I (vanaf 1813). Zij was artistiek, zeer bescheiden en meed zoveel mogelijk de openbaarheid.


Henriette-dOultremont
Henriëtte d’Oultremont de Wégimont
(1792~1864
)

Hier 49 jaar. Gravin van Nassau, was de tweede echtgenote van koning Willem I. Het huwelijk in 1841 had veel opschudding veroorzaakt, omdat Henriëtte familie deels uit het net afgescheiden België kwam. Pas na het aftreden van Willem I was het mogelijk het huwelijk door te zetten.


annapaulowna
Anna Paulowna
(1795~1865)

Hier 55 jaar oud. Zij was grootvorstin van Rusland, behoorde tot het Huis Romanov en was een dochter van tsaar Paul I van Rusland en een kleindochter van Catharina de Grote. In 1816 trouwde ze in Sint-Petersburg met de latere koning Willem II en werd daardoor van 1840 tot 1849 koningin der Nederlanden.


sophie
Sophie van Württemberg
(1818~1877)

Hier 42 jaar oud, was als eerste echtgenote van koning Willem III van 1849 tot haar overlijden in 1877 koningin der Nederlanden onder de naam Koningin Sophie. Het huwelijk was slecht en de 3 zonen stierven jong.


emma
Emma van Waldeck Pyrmont
(1858~1934)

Hier 32 jaar, Prinses van Oranje-Nassau, was de tweede echtgenote van koning Willem III. Zij trouwde op 20 jarige leeftijd met de 61 jarige man, omdat er geen geschikte opvolger was voor de troon. Willem III overlijdt als Wilhelmina 10 jaar was. Emma werd koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898.


wilhelmina
Koningin Wilhelmina
(1880~1962)

Hier 10 jaar oud, was van 1890 tot 1948 regerend Koningin der Nederlanden. Wilhelmina was het enige kind van koning Willem III en zijn tweede vrouw Emma van Waldeck-Pyrmont en werd op 31 augustus 1880 geboren op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Het Belgische Vorstenhuis

belgischvorstenhuis


Louise_Marie_en_Maria_Henri
Louise Marie van Orléans
(1812~1850)

(Rechts) Hier 33 jaar oud was in 1832 de eerste koningin van België en echtgenote van Leopold I. Zij was de dochter van koning Lodewijk Philips van Frankrijk en Leopold was een prins Van Saksen-Coburg-Saalfeld. Hij was gevraagd koning van Griekenland te worden, maar dat weigerde hij. Hij werd door het Nationaal Congres gevraagd koning van de nieuwe staat België te worden in 1831. Het huwelijk (zijn 2e ) was vriendschappelijk, maar na de geboorte van het eerste kind groeiden ze naar elkaar toe.

Maria Henriëtta van Oostenrijk
(1836~1902)

(Links) Hier 44 jaar was aartshertogin van Oostenrijk. Zij trouwde in 1853 met de kroonprins van België Leopold II. Het was een erg ongelukkig huwelijk. Zij werd in 1865 koningin van België. Toen hun enige zoon verongelukte op 10 jarige leeftijd werd haar zwager Filips troonopvolger. Zijn zoon Albert zou uiteindelijk de troon overnemen.


elisabeth
Elisabeth in Beieren
(1876~1965)

Hier 37 jaar oud, prinses van België, prinses von Wittelsbach was echtgenote van Koning Albert I. Zij was een nicht van keizerin Elisabeth van Oostenrijk, beter bekend als Sissi. en bereikte de hoge leeftijd van 89 jaar.


astrid
Astrid van Zweden
(1905~1935)

Hier 28 jaar, was de dochter van prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van Denemarken. Door haar huwelijk in 1926 met de toenmalige Belgische kroonprins Leopold, werd zij na de dood van koning Albert I in 1934 koningin der Belgen. In 1935, op 29-jarige leeftijd, kwam zij om het leven bij een auto-ongeval.


fabiola
Fabiola de Mora y Aragón
(1928~)

Hier 37 jaar. Deze Spaanse gravin werd door haar huwelijk met koning Boudwijn I Koningin der Belgen. Haar man overleed in 1993 waarna zij zich vrijwel geheel terugtrok uit het publieke leven.


Paola
Paola Ruffo di Calabria
(1937~)

Hier 43 jaar oud. Deze Italiaanse prinses huwde in 1959 met prins Albert van België en werd na diens eedaflegging in 1993 Koningin der Belgen.


mathilde
Mathilde d’Udekem d’Acoz
(1973~)

Hier 27 jaar oud, hertogin van Brabant, prinses van België, gravin d’Udekem d’Acoz, oftewel: prinses Mathilde, is de echtgenote van kroonprins Filip van België.

Het Franse Vorstenhuis

franskoningshuis


bonnevanluxemburg
Bonne van Luxemburg
(1315~1349)

Hier 30 jaar, dochter van graaf Jan de Blinde van Luxenburg en echtgenote van Jan II, koning van Frankrijk ook wel Jan de Goede genoemd. Hij was een onbekwaam legeraanvoerder, bestuurder en politicus. Hij trouwde op 13 jarige leeftijd met de 16 jarige Bonne. Uit het huwelijk werden 11 kinderen geboren


Angelique-de-Fontanges
Angelique de Fontanges
(1661~1681)

Hier ongeveer 20 jaar heette eigenlijk Marie Angélique de Scorailles de Roussille. Zij was een van de vele maitresse van Lodewijk XIV die haar de titel gravin van Fontange gaf. Er wordt verteld dat zij na een paardritje haar hoofdbedekking verloor en daarom haar haar vastbond met haar kouseband. De koning vond dit mooi waarop het mode werd. Deze typische vorm van hoofdbedekking heet dan ook een fontange. Ze stierf slechts 20 jaar oud, vermoedelijk werd zij vergiftigd door Francoise-Athenais, Markiezin van Montespan, een andere minnares van de koning


madamme_de_pompidour
Madame de Pompadour
(1721~1764)

Hier 29 jaar oud. Jeanne Antoinne Poisson werd in 1745 de koninklijke maitresse van koning Lodewijk XV. De koning gaf haar woonruimte in Versailles en kocht ‘Pompadour’ voor haar, de eerste van 6 woningen en gaf haar de titel van markiezin de Pompadour. Het volk kwam in opstand tegen de koning en zijn spilzucht. De campagnes hiertegen werden ‘poissonades’ genoemd (afgeleid van haar meisjesnaam.)


marieantoinette
Marie-Antoinette van Habsburg-Lotharingen
(1755~1793)

Hier 30 jaar, was de echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk. Ze werd op 15-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de Franse kroonprins. Tijdens de Franse Revolutie werd de koninklijke familie weggehaald uit Versailles en te Parijs gevangen gezet. Op 16 oktober 1793 maakte de guillotine een einde aan haar leven.


napoleon
Napoleon Bonaparte
(1769~1821)

Hier op 41 jarige leeftijd was keizer der Fransen van1804 tot 1815. Na de nederlaag bij Waterloo werd hij verbannen naar het afgelegen eiland St. Helena. Daar overleed hij na zes jaar, 51 jaar oud.


josephine
Joséphine de Beauharnais
(1763~1814)

Hier 37 jaar, was de echtgenote van Napoleon Bonaparte. Op 2 december 1804 werd Joséphine door Napoleon gekroond tot keizerin. Joséphine was toen 41 en Napoleon 35 jaar. Napoleon en Joséphine hadden geen kinderen. In 1809 werd hierdoor een scheiding tussen Napoleon en Joséphine goedgekeurd maar ze mocht de titel van keizerin blijven voeren.


Marie-Louise-van-Oostenrijk
Maria Louise van Oostenrijk
(1791~1847)

Hier 19 jaar was de tweede echtgenote van Napoleon Bonaparte. Het huwelijk in 1810 was een politieke alliantie en noodzakelijk om een wettige erfgenaam te kunnen nalaten. Na de geboorte van Napoleon II in 1811 verliet Maria Louise Napoleon in 1814 en weigerde in 1815 naar St.Helena te komen.

De verloren Vorstenhuizen


pia
Maria Pia van Savoye
(1934~)

Hier 21 jaar oud, prinses van Savoye, is de dochter van Umberto II, de laatste koning van Italië. In 1955 huwde Maria Pia met kroonprins Alexander van Joegoslavië, zoon van koning Peter II van Joegoslavië, die in 1941 werd afgezet.

Het Spaanse Vorstenhuis


isabellavanaragon
Isabella van Aragón
(1451~1504)

Hier op 39 jarige leeftijd. Ze trouwde in 1469 met Ferdinand II van Aragon. Beide waren streng katholiek. Ferdinand stelde de inquisitie in en samen dwongen ze de joden tot het christendom te bekeren. Maar ook steunde Isabela Columbus in zijn zoektocht naar Amerika. Zij is de moeder van Catharina van Aragon, de 1e vrouw van de Engelse koning Hendrik VIII.

Het Zweedse Vorstenhuis

zweden


olaf-scotkoning
Olof Skötkonung
(980~1022)

Hier 30 jaar, was van circa 995 tot 1022 koning van Zweden. Onder koning Olof werden de eerste Zweedse munten in Sigtuna, het toenmalige machtscentrum van het rijk, geslagen. Skötkonung betekend dan ook schatkoning of muntkoning.


ChristinavanZweden
Christina I van Zweden
(1626~1689)

Hier 24 jaar was koningin van Zweden van 1632 tot 1654. Na de dood van haar vader in 1632 werd de 6 jarige Christina gekroond, en tot haar achttiende verjaardag regeerde de Rijkskanselier van haar vader als regent. Ze ging regelmatig incognito bij het gewone volk op bezoek en leerde daardoor het katholicisme kennen. Zij bekeerde zich tot dit geloof en ging op reis naar Rome. In 1654 deed ze vrijwillig troonsafstand ten gunste van haar neef.


LouisevanOranjeNassau
Louise van Oranje Nassau
(1828~1871)

Hier 40 jaar was een kleindochter van koning Willem I die in 1850 trouwde met de Zweeds koning Karel XV. Zij stierf in aan een longontsteking, die ze opliep toen ze na de begrafenis van haar moeder van Nederland naar Zweden reisde.


silvia
Silvia Sommerlath
(1943~)

Hier 47 jaar is een dochter vaneen Duitse zakenman; haar moeder een Braziliaanse. Zij trouwde als burgermeisje in 1976 met Karel Gustaaf, de koning van Zweden, die ze tijdens de Olympische spelen in 1972 in München had ontmoet.

Het Russische Tsarenhuis

rusland


Catharina-II-van-Rusland
Catharina II van Rusland
(1729~1796)

Hier 41 jaar was van 1762 tot 1796 tsarina van Rusland. Ze was een Duitse prinses die trouwde met de Russische troonopvolger Peter III. Catharina leidde in 1762 een coup tegen haar man die werd afgezet.Tijdens haar daarop volgende regeerperiode maakte zij in het westen veel indruk, vandaar haar bijnaam Catharina de Grote.


de-Romanovs
Alexandra Fjodorovna Romanov
(1872~1918)

Hier 40 jaar, was de favoriete kleindochter Alix van koningin Victoria van Engeland. Ze bekert zich tot de Russisch orthodoxe kerk en neemt de naam Alexandra Fjodorovna aan om in 1894 met tsaar Nicolaas II te trouwen. Zoon Aleksej heeft hemofilie en in wanhoop wendt Alexandra zich tot de gebedsgenezer Raspoetin. Door de Russische revolutie moet het gezin vluchten en in 1918 wordt het hele gezin in Jekaterinenburg door een vuurpeleton van de bolsjewieken vermoord

Anastasia Romanov
(1901~1918)

Hier 11 jaar , grootvorstin van Rusland, was de vierde en jongste dochter van de laatste tsaar van Rusland, Nicolaas II en tsarina Alexandra Fjodorovna.

Het Prinsdom Monaco

monaco


gracia
Prinses Gracia van Monaco
(1929~1982)

Hier op de leeftijd van 31 jaar was een actrice Grace Kelly die later echtgenote werd van prins Reinier III van Monaco. Ze kregen drie kinderen: Caroline, Albert en Stéphanie. Op 13 september 1982, kreeg prinses Gracia een beroerte toen ze in haar auto reed. Zij overleed een dag later aan de verwondingen die ze bij dit ongeluk opliep.


stefanie
Prinses Stéphanie
(1965~)

Hier 20 jaar, is de tweede dochter van Reinier III van Monaco en Grace Kelly. Ze is de zus van prinses Caroline en prins Albert II, de huidige vorst van Monaco. Prinses Stéphanie zat naast haar moeder in de auto toen die verongelukte. Stéphanie liep bij dit tragische ongeluk slechts lichte verwondingen op.

Het Oostenrijkse Vorstenhuis

oostenrijk


maria-theresa
Maria Theresia van Habsburg
(1717~1780)
)

Hier 30 jaar oud, aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije en Bohemen. Ze was getrouwd met Frans I Stefan, hertog van Lotharingen, met wie ze zestien kinderen kreeg. De toewijding aan haar man was zo groot dat ze zich vanaf zijn dood tot haar eigen dood 15 jaar later enkel nog in rouwkleren hulde. Ze stierf in 1780 en was de enige regerende vrouw in de 650 jaar lange Habsburg-dynastie.


sissimetdochter
Elisabeth van Oostenrijk (Sissi)
(1837~1898)

Hier 28 jaar oud, hertogin in Beieren en prinses van Beieren, was door haar huwelijk met keizer Frans Jozef I keizerin van Oostenrijk. Ze is bekend onder haar bijnaam “Sisi”, met deze naam ondertekende ze ook haar brieven naar intimi. Ze werd beroemd om haar invloed op de mode en om haar schoonheid. Ze mocht zich van haar schoonmoeder niet met de opvoeding van de kinderen bemoeien. Door de overspeligheid van Frans Jozef verslechterde het huwelijk. Elisabeth ging zich steeds vreemder gedragen, zoals het verbergen van haar gezicht voor de buitenwereld toen ze ouder werd. Op 10 september 1898 werd Elisabeth in Genève door een Italiaanse anarchist met een geslepen vijl doodgestoken.

Het Engelse Vorstenhuis

engels-koningshuis


richardleeuwenhart
Richard I (Leeuwenhart)
(1157~1199
)

Hier 38 jaar oud, was koning van Engeland. Toen Richard besloot een kruistocht te ondernemen greept zijn broer Jan zonder Land de macht. Bij terugkomst verovert Richard het koningschap weer en verdrijft zijn broer. Tot 1198 voert hij oorlog met Frankrijk en raakt hij door een pijl dodelijk gewond. Hij stond bekend als vechtjas, vandaar zijn bijnaam Leeuwenhart.


Berengaria
Berengaria van Navarra
(±1165~1230)
)

Hier 25 jaar was een dochter van Sancho VI van Navarra en van Sancha van Kastilîë. Zij huwde in 1191 met Richard Leeuwenhart, maar heeft jaren zonder hem geleeft, daar hij steesds oorlog voerde. Ze kregen geen kinderen.


henryencatharina
Hendrik VIII
(1491~1547)

Hier 54 jaar oud stamde uit het huis Tudor en was koning van Engeland. Hij is bekend om zijn 6 vrouwen: Catharina van Aragon (scheiding), Anna Boleijn (onthoofd), Jane Seymour (gestorven in het kraambed), de Anna van Kleef (scheiding), Catharina Howard (onthoofd) en Catharina Parr, die hem overleefde. In 1533 voerde Hendrik de Act of Supremacy in, waardoor hij het hoofd van de Anglicaanse kerk werd. Hij maakte zich hiermee los van de katholieke kerk en kon toen scheidden van Catharina.

Catharina van Aragón
(1485~1536)

Hier 45 jaar (1485 –1536) was koningin van Engeland van 1509 tot 1534. Zij was de dochter van het streng-katholieke koningspaar van Spanje: Isabella en Ferdinand van Aragon. Zij huwde in 1501 met prins Arthur van Wales, oudste zoon van Hendrik VII van Engeland, die een jaar later stierf. Om de bruidsschat niet te verliezen, verloofde de koning haar direct met zijn tweede zoon, die toen 12 jaar oud was, de latere Hendrik VIII. Ze kregen een dochter, Mary. Na de scheiding was Catharina geen koningin meer en werd ze verbannen van het hof.


elisabethvanengeland
Elizabeth I
(1533~1603)

Hier 59 jaar oud,was koningin van Engeland van 1558 tot haar dood. Zij was de dochter van Hendrik VIII en zijn tweede vrouw Anna Boleyn. Zij wordt beschouwd als een van de grootste staatshoofden aller tijden. Elizabeth I bleef haar hele leven ongehuwd en kreeg de bijnaam Virgin Queen. Er waren veel huwelijkskandidaten maar even zovele afwijzingen. Elizabeth overleed op 69-jarige leeftijd. Haar dood betekende het einde van de Tudordynastie in Engeland.


victoria
Victoria van Saksen Coburg
(1819~1901)

Hier op 56 jarige leeftijd was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en keizerin van Indië van 1877 tot 1901. Ze was de opvolger van koning Willem IV. In 1840 trouwde zij met haar neef Albert. Zij kregen negen kinderen en Victoria raakte via hun huwelijken later verwant aan vele Europese vorstenhuizen. Haar oudste zoon volgde haar op als Eduard VII.


lakeienhofdames
De lakeien en hofdames

Deze mensen die keihard hebben gewerkt om deze hele show mede mogelijk te maken, waarvoor grote dank!

[:en]

We’re sorry, this page is not available in English yet.

 [:]

1 reactie


  1. I was very surprised finding this pages with the persons who were showing in the original clothing many Royals who lived in the past.
    Now I can better think about the time and the circumstances they were living in. Thank you very much for this project and the pictures with explanation being placed on the internet.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.