Scandinavië

[:nl]

Ook in Scandinavië is eeuwen lang turf gestoken, het wordt nog steeds wel gedaan zij het op kleine schaal. Hierbij zijn de nodige veenlijken gevonden, met name in Denemarken zijn meerdere lichamen in het veen gevonden. Net als in Nederland zijn er van de vroegste vondsten geen resten bewaard gebleven. Een van deze vroege vondsten werd gedaan in Odense op 4 juni 1773. Een melding hiervan werd gedaan in een plaatselijke krant en deze wordt o.a. genoemd in het boek van Glob. Het ging om een manlijk lichaam dat met de armen kruiselings op de rug werd gevonden, alsof het met de handen achter de rug gebonden was geweest. Het lichaam was naakt behalve een muts van schapenvacht waaronder kort rossig haar te voorschijn kwam. Hij droeg een baard en was helemaal gaaf behalve onder de keel, die waarschijnlijk was doorgesneden. Waarschijnlijk kwam dit lichaam uit de ijzertijd maar wat er mee gebeurd is, is niet bekend. Waarschijnlijk is het na de vondst begraven op een plaatselijk kerkhof, zoals meestal met dit soort lichaam werd gedaan. Ook in 1797 werd er in Zuidwest Jutland een soortgelijk lichaam gevonden, samen met twee mantels, de onderste met de haren naar binnen en de bovenste met de haren naar buiten gedragen. Ook droeg deze man een schoen en werd gevonden met drie takken van een hazelaar naast het lichaam. Ook dit lichaam is samen met de takken begraven op het plaatselijke kerkhof. Pas in 1886, als er in 1 jaar tijd, 3 lichamen werden gevonden, werden voorwerpen naar het nationaal museum opgestuurd om te bewaren, voordat de lichaam begraven werden. De meer recentere vondsten zoals de man van Tollund zijn bewaard gebleven en vaak in betere staat dan de Nederlandse vondsten. Dit komt o.a. omdat deze lichaam werden gevonden in een tijd dat er al veel meer bekend was over veenlijken en hoe ze geconserveerd konden worden. Zo werd de beroemde man van Tollung pas in 1950 ontdekt.


tollundman
De man van Tollund

“Hij was tot gisteren in zijn turfbed veilig, toen leverde het veen hem uit voor geld. Was hij een schurk, was hij een held, of was hij heilig? Een knooptouw heeft de wervelstam geveld, maar ’t koord viel na twee duizend jaren los, de nek is nu van leer, de wangen werden kurk. Hij ziet er opgehangen uit uit maar o, hoe trots! Men hing hem en men wierp hem in ’t moeras, de man van Tollund, en wij raden wie hij was:wellicht wat heilig en heldhaftig en een schurk.

J.B. Charles, 1957


tollundman1Mooi

De Man van Tollund wordt beschouwd als het mooiste veenlijk van Europa.  Het was de familie Højgaard die in mei 1950 bij het turfsteken in het Tollund fen vlakbij de stad Silkeborg het lichaam vond. Onderzoek stelde vast dat het lichaam 2300-2400 oud was.Hij moet zo ongeveer in 350 v.Chr. om het leven is gekomen, tijdens de ijzertijd. Hij was toen ongeveer 20-40 jaar oud. Hij werd opgehangen of met een touw gewurgd. Vreemd is echter dat er geen afdrukken zijn gevonden van het touw dat hij om zijn nek had en dat zijn tongbeen niet gebroken is.


tollundlus
Hoofddeksel

De man had een ring in zijn neus, dat zou kunnen wijzen op een offer aan de goden. Hij was op zijn zij en met zijn benen opgetrokken in de veen grond begraven.Deze man droeg alleen een hoofddeksel en een riem. In zijn darmen konden ze zien dat zijn laatste maaltijd gerstegruwel was, een soort soep van allerlei zaden, sommige van zeldzame planten. Was dit vanwege de speciale gelegenheid van een offering?


tollundhoofdzijde
Verloren gegaan

Helaas heeft men in het verleden besloten om niet het hele lichaam te conserveren.
Eigenlijk is alleen het hoofd van de man authentiek, het lichaam is niet bewaard gebleven en nagemaakt.De Man van Tollund ligt in het Museum Silkeborg. Een replica van dit veenlijk is te zien in het museum Ellert en Brammert in Drenthe.

Volg het bord Tollund man van DenBlauwen op Pinterest.

ellingpanDe vrouw van Elling

 

De vrouw van Elling werd gevonden in 1938 ten westen van Silkeborg. Twaalf jaar later werd slechts 80 meter verderop de Tollund man gevonden. De vinder Jens Zakariasson dacht eerst dat hij het lichaam van een verdronken dier had ontdekt.
Net als de Tollund Man is de vrouw van Elling opgehangen, waarschijnlijk rond het jaar 280 voor Christus waardoor ze dus ook een tijdgenote van de Tollund man is. Misschien hebben ze elkaar bij leven wel gekend!


elling1
Vlecht

 
Waar ze in het boek van Glob nog een man wordt genoemd, is het waarschijnlijk een vrouw, mede gezien haar haardracht. Ze had haar 90 centimeter lange haar in een ingewikkelde vlecht die vervolgens achter in haar nek was geknoopt.  Op de jonge leeftijd van ongeveer 25 jaar leed ze al aan osteoporosis. Gehuld in een schaapsleren cape en een leren mantel van koeienleer om haar benen en heupen heen geknoopt, is zij in het veen geplaatst. Ook dit lichaam is te zien in het Museum Silkeborg, tezamen met het lichaam van de Tollund man.
Volg het bord Elling woman van DenBlauwen op Pinterest.


grauballeDe man van Grauballe

In 1952 werd vlakbij Grauballe het lijk van een man gevonden.Men dacht dat hij een dronken turfsteker was die in 1887 in het veen gevallen was.  We weten nu dat de man van Grauballe tussen het jaar 1540 en 1740 stierf. Dit maakt hem een van de jongste veenlijken.


grauballe1
Eikenschors

Na dat het lijk uit het veen werd gehaald, werd het behandeld om te voorkomen dat het ging rotten. Het werd in een sterke oplossing van eikenschors gelegd en 18 maanden lang langzaam gelooid.
De Grauballe man is ongelofelijke goed bewaard gebleven en de meeste van zijn inwendige organen zijn ook nog aanwezig. Zelfs zijn vingerafdrukken konden bestudeerd worden.


grauballe3
Geweld

Hij stierf door een gewelddadige dood en had vele verwondingen, onder andere een afgesneden keel en een gebroken linker been. Hij moet toen tussen de 30 en 40 jaar oud zijn geweest.
De inhoud van zijn maag werd onderzocht en zijn laatste maaltijd was een soort groentesoep met gerst en een soort muesli gemaakt van meer dan 60 verschillende zaden van planten.
De Man van Grauballe is te zien in het Moesgård Museum in Argus.

Volg het bord Grauballe man van DenBlauwen op Pinterest.


Het meisje van Bredmose/Arden

Dit veenlijk zou onder sprangliefhebbers bekend moeten zijn, maar vreemd genoeg is dat niet zo. We kennen haar muts, niet het veenlijk. ‘De muts van Bredmose’ wordt hij doorgaans genoemd (Bredmose, ligt in Storarden, zuid Himmerland). Een ander mutsje is gevonden bij Borkum Eshoj, ook in Denemarken). Er zijn ook restanten van haar kleding gevonden zoals resten van een wollen kleed, een fijner geweven lang kledingstuk en een resten van een hoofddoek of sjaal. Mischien is ze gekleed in het veen gepplaatst maar het kan ook zijn dat ze naakt was en de kleding onder en over haar heen lag.

Ze moet ongeveer 20 tot 25 jaar zijn geweest toen ze stierf maar ook hier is niet duidelijk hoe ze is gestorven. Glob heeft het in zijn boek echter over het meisje van Arden! (p 73-76) Ze werd gevonden in juni 1949 door turfstekers in het Bredveen. Zij vertelden dat ze het lichaam opgevouwen in het veen hadden gevonden.
Na de vondst heeft het even geduurd voor ze bij experts terecht kwam. Zo heeft ze eerst in een schuur gelegen. Later onderzoek in het Nationaal Museum wees uit dat ze op haar rechterzij had gelegen met de benen tegen het lichaam opgetrokken en de handen op de schouders.

arden
Blond haar

De eerste foto laat de achterkant van het hoofd van het meisje zien. Ze droeg haar donker blonde haar in opgerolde vlechten. Hier overheen droeg ze de sprangmuts. Als je meer wilt weten over deze sprangmutsen kun je altijd een kijkje nemen bij Blue’s sprangwerk. Ze heeft meerdere mutsen gemaakt waarvan verslag op de sprangmutsenpagina. Het lichaam wordt bewaard in het National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Bredmose van DenBlauwen op Pinterest.


Huldremosekvinnan
De vrouw van Huldremose

De vrouw van Huldremose (ook bekend als de Huldre Fen vrouw) werd in 1879 in de Huldre Fen bij Ramten in Djursland gevonden door een turfsteker. Deze vrouw stierf waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus, tijdens de ijzertijd.


huldreveenkleding
Veel kleding

Meestal zijn veenlijken naakt, maar deze vrouw had haar kleren nog aan. Ze droeg een geruite wollen rok, een geruite wollen sjaal en twee huiden capes.
De rok werd vastgemaakt met een dun leren bandje. De sjaal was om haar nek gewikkeld en vastgemaakt met een stukje vogelbot. Haar buitenste cape was gemaakt van donkere schapenhuiden met een kraag van licht gekleurde schapenhuid. Zoals ook bij andere mantels was deze met de haren naar buiten gekeerd terwijl de tweede onderste mantel met de haren naar binnen. De onderste cape was gemaakt van 11 kleine donkere lamsvelletjes en wel 22 keer hersteld!


huldreveenkam
Doodsoorzaak onbekend

Onder een herstelwerkje werd een stukje blaas gevonden dat in de mantel verstopt zat.
Hierin zaten een mooie benen kam, een leren koordje en een dun haarbandje. Behalve haar huid, haar en kleding is ook de inhoud van haar maag bewaard gebleven. Deze bestond uit grof gemalen rogge vermengd met zaden van de spurrie. Ook werden er wat dieren haren en resten van dierlijk weefsel gevonden. Waarschijnlijk heeft ze dus ook vlees gegeten. Deze vrouw haar arm is afgehakt maar of dit voor haar dood gebeurde en ze is overleden aan het bloedverlies of dat de wond later in het veen is ontstaan, is niet duidelijk. Haar rechterbeen was ooit gebroken geweest maar was ook weer geheeld. Haar haar was vastgemaakt met een wollen touw dat ook meerdere keren om haar nek gewikkeld was. Toch zijn er geen duidelijke tekenen van verwurging. Hoe ze precies is gestorven is dus onbekend. Ze was ouder dan 40 toen ze stierf, wat voor een vrouw uit de ijzertijd een behoorlijke leeftijd moet zijn geweest.
Het lichaam wordt tentoongesteld in het National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Huldremose woman van DenBlauwen op Pinterest.

borremose2De man van Borremose

De man van Borremose werd in 1946 ontdekt en was de eerste van drie lichamen die in dit veen gevonden werden. Een plaatselijk bericht meldde dat het lichaam was gevonden op een zondagochtend en dat hier eerst werd gedacht aan een recenter slachtoffer van moord. Onderzoek in het National Museum in Kopenhagen onthulde dat de man slechts 1,55 meter lang was geweest en in een zittende positie in het veen was geplaatst, met de benen gebogen. Door het gewicht van het veen was hij helemaal samen gevouwen.


borremose1
Stokken

Hij leefde ongeveer 600 jaar voor Chr. Zijn lichaam was goed bewaard en liet de nodige schade zien.
Zo was de man opgehangen (het touw zat nog steeds om zijn nek) en zijn schedel verbrijzeld. Ook was zijn rechter dijbeen gebroken. Ook deze man was naakt maar had wel 2 mantels meegekregen in het veen, die aan zijn voeten waren geplaatst. Een jaar later werd er nog een manlijk veenlijk gevonden bij Borremose. Na de opgraving bleek deze man te hebben gelegen op een laagje vlokken berkenbast. Ook was er in het veen om het lichaam heen veel heide neergelegd? Ook werden er vier stokken gevonden die midden op het lichaam waren geplaatst, misschien om het in het veen vast te zetten. Naast deze takken werd een deel van een bovenarm gevonden en een delen van een baby. Van deze 2e man van Borremose zoek ik nog fotomateriaal. Het lichaam wordt bewaard in het National museet in Kopenhagen, maar is niet te zien voor het publiek.

Volg het bord Borremose Man van DenBlauwen op Pinterest.


borreveenvrouw1
De vrouw van Borremose

De vrouw van Borremose werd gevonden in Denemarken in 1948 en was het derde veenlijk dat in drie jaar tijd werd gevonden in het Borreveen. Glob schreeft over haar “De vrouw lag met het gezicht naar beneden en was bedekt met een grote wollen deken, die door middel van een leren riempje als rok gedragen kon worden. Haar hoofd lag in oostelijke richting met de rechter arm gebogen tegen het gezicht. De linker arm lag onder het linker been dat omhoog gebogen onder haar lag. Net als de man van Borremose was ze ruw behandeld voordat ze in het veen terecht kwam.
De achterkant van het hoofd was gescalpeerd en haar gezicht verbrijzeld
.”


borreveenvrouw
Pollen analyse

Latere wetenschappelijke studies hebben echter vastgesteld dat de schade aan haar gezicht na haar dood moet zijn ontstaan. Een pollen analyse suggereerde dat ze in de herfst moet zijn gestorven. Ze leefde ongeveer 500 jaar voor Christus. Het lichaam wordt bewaard in het National museet in Kopenhagen, maar is niet te zien voor het publiek.

Volg het bord Borremose Woman van DenBlauwen op Pinterest.

gunnelsmoseDe vrouw van Haraldskær.

De vrouw van Haraldskær is gevonden door veenarbeiders in het veen van Jutland in 1835 op het Haraldskær landgoed. Het is een van de vroegst door archeologen onderzochte veenlijken Bij dit veenlijk is niet alleen het skelet intact maar ook de huid en interne organen waren goed bewaard gebleven.Volgens de Komsvikingsage werd de Noorse Koningin Gunnhild op bevel van de Deense koning Halard Blauwvoet in het veen verdronken. Dit zou zo’n 1000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Men dacht al snel dat dit veenlijk het lichaam van koningin Gunnhild was. Soms word dit veenlijk dan ook aangeduid met de naam Gunnelsmose. Koning Frederick VI van Denemarken liet een rijkversierde sarcofaag voor haar maken. Hierdoor werd het lichaam heel voorzichtig behandeld en is het nu nog steeds in een goede staat. D.m.v. de C-14 methode is in 1977 vastgesteld dat ze moet zijn gestorven rond 490 voor Christus. Ze komt dus uit de ijzertijd en kan onmogelijk koningin Gunnhild zijn.

Ze werd naakt gevonden met haar kleding op het lichaam gelegen. De kleding bestond uit een leren cape en 3 wollen kledingstukken. Met stokken was het lichaam vastgezet in het veen. Ze was ongeveer 40 jaar oud toen ze stierf. Verder was ze in goede gezondheid.Alhoewel ze nu slechts 1,33 meter lang is zal ze bij leven zo’n 1,50 meter zijn geweest. In 2000 werd bij nieuw onderzoek vastgesteld dat haar maaginhoud bestond uit ongeschilde gierst en bramen. Dit plaatst ook haar dood rond de herfst. Waarschijnlijk is ze opgehangen en na haar dood als offer in het veen geplaatst.Het lichaam van de vrouw van Haraldskær wordt tentoongesteld in de heilige Saint Nicolai Kerk in Veile.
Volg het bord Haraldskaer woman van DenBlauwen op Pinterest.


Porsmose
De schedel van Porsmose

In Porsmose vlakbij Næstved werden de resten gevonden van een man van ongeveer 35 tot 40 jaar oud die duidelijk door pijlen om het leven was gebracht. Toen het skelet van deze man in 1946 werd gevonden zat een benen pijlpunt van 10 centimeter lang nog steeds in zijn schedel. Een tweede pijlpunt zat diep in het borstbeen van de man.
Beide pijlen zijn waarschijnlijk van bovenaf en vanaf korte afstand zijn afgeschoten. Misschien wijst dit op een soort executie of is de man overvallen?


Porsmose-brystben_01
Enkelgraf cultuur

Na zijn dood is zijn lichaam in het veen geplaats in wat toen een klein meertje moet hebben gevormd. De pijlen horen bij een cultuur die we nu het enkelgraf cultuur noemen. Vroeger werd deze cultuur uit de late nieuwe steentijd de standvoetbekercultuur genoemd en deze bestond in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland tussen 2800 en 2400 v.Chr. Deze zeer oude schedel wordt bewaard in het National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Porsmose man van DenBlauwen op Pinterest.

koelbjerg
De vrouw van Koelbjerg

Voor zover ik weet is de vrouw van Koelbjerg het oudste veenlijk ooit gevonden..Ze moet ongeveer 8000 jaar voor Christus gestorven zijn maar we weten niet precies waaraan ze is overleden. Misschien is ze wel gewoon verdronken. Haar resten laten in elk geval geen duidelijke verwondingen zien. Ze moet nog redelijk jong zijn geweest, hoogsten 25 jaar oud.
Het lichaam van de vrouw van Koelbjerg wordt bewaard in het Fyns Stiftsmuseum of Denmark in Odense.

Volg het bord Koelbjerg Woman van DenBlauwen op Pinterest.


roum
Het hoofd van Roum

Er worden niet altijd complete lichamen gevonden. Zo zijn er in Denemarken ook hoofden uit het veen gekomen. Het onthoofde meisje van Roum bijvoorbeeld. Haar hoofd werd in een schapenvacht gewikkeld gevonden in 1942 door turfstekers in het Roumveen in Himmerland. We denken dat het om een vrouw gaat omdat het hoofd van iemand van ongeveer 20 moet zijn geweest maar geen baardstoppels heeft.Al haar tanden waren nog aanwezig en laten zien dat ze veel ontstekingen had.Op dezelfde plek waren eerder al eens kledingstukken en voorwerpen gevonden. Waarschijnlijk was het tijdens de vroege ijzertijd een offerplaats. We nemen dan ook aan dat het meisje in die periode is onthoofd als offer aan de goden.Ze wordt niet vaak genoemd in de literatuur maar staat wel beschreven in het boek van Glob (p 90-92).
Het is ons niet bekend waar de schedel wordt bewaard.

Volg het bord Roum man van DenBlauwen op Pinterest.

stidsholt
Het hoofd van Stidsholt

Ook dit hoofd word beschreven in het boek van Glob en wel als het hoofd van een jonge vrouw van klein postuur. Ze had ongeveer 50 centimeter lang haar dat in een knot was vast gemaakt met een soort geweven lint, dat helaas niet bewaard is gebleven. Bij het afhouwen van het hoofd is er ook een stuk vel van haar kin gescheurd; een geval van onthoofding dus maar of het hier om een offer gaat of om een executie van een misdadiger weten we niet. Men neemt aan dat het hoofd van een persoon uit de ijzertijd is maar zeker is dit niet.
Het hoofd wordt tentoongesteld in het National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Stidsholt woman van DenBlauwen op Pinterest.


sigersdal
Sigersdal mannen

In 1949 in Sigersdal Mose vlakbij Veksø op Sealand Denemarken werden er twee skeletten gevonden. De schedel die op deze foto te zien is, is zwaar beschadigd geraakt bij de opgraving zoals het gat aan de linkerkant van het hoofd laat zien.


sogards
Touw om hals

We weten niet van welk geslacht deze mensen waren maar voor nu ga ik er van uit dat het hier mannen betreft… Je kunt het touw dat waarschijnlijk is gebruikt om hem te doden nog steeds zien, het zit strak om zijn nek gedraaid. Deze man was ongeveer 18 tot 20 jaar oud en moet zijn gestorven tussen 3650 en 3140 voor Chr. tijdens de bronstijd.De lichamen worden bewaard in het National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Sigersdal men van DenBlauwen op Pinterest.

dojring
Sorø Man

In 1942 twee skeletten werden gevonden in een veen bij Sorø, ook in Sealand, Denemarken. Ook deze schedels hebben doorboringen van een soort chirirgische ingreep of ritueel.Op de foto zie je een van de schedels met in het middel een gat van zo’n 1,5 centimeter. Naast het gat zit een deuk, misschien is hij op het hoofd geslagen met een bijl? Of hebben ze geprobeerd een bloedprop te verwijderen of heeft het een meer rituele betekenis. Ook hier zijn tekenen dat de wond aan het genezen was. een tweede gat bevindt zich achter op de schedel maar dit gat is nog geen centimeter in doorsnee.


doring
Vervormde botten

De tweede foto laat de botten uit de bovenarm zien en deze zijn nogal vervormd. Het bot uit de linkerarm is iets gedraaid en heeft een onregelmatig oppervlak en is beduidend kleiner dan het bot uit de rechterarm. Beide mannen zijn ongeveer 3500 voor Chr. gestorven, tijdens de Late steentijd. Hun lichamen worden bewaard in het National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Sorø men van DenBlauwen op Pinterest.


Bocksten_Bog_Man_1
Man van Bocksten

De man was 170 tot 180 centimeter en slank van bouw. Het skelet, haar, maag, lever, hersenen en delen van de longen waren bewaard gebleven. De man had een verwonding aan de rechterkant van zijn schedel. Zijn wollen tuniek is een van de best bewaarde middeleeuwse tunieken van Europa. Hij droeg een kaproen met een staart van 90 centimeter, een kleding stuk dat in de 14e eeuw vooral door wat rijkere mensen werd gedragen. Verder droeg hij een soort shirt, een mantel, kousen en leren schoenen. Ook had hij een stoffen tas bij zich, 2 messen en een leren schede van 4 bij 6 centimeter versierd met een andreaskruis en een kruis van Sint George. De binnenkant van de schede was met een soortgelijk patroon versierd.

Het soort kaproen dat de man droeg werd ook wel gedragen door mensen binnen de kerk. Samen met de kruizen en symbolen op de schede is dit voor sommigen reden om aan te nemen dat de man lid moet zijn geweest van de orde van Sancti Spiritus. Andere theorieën spreken over Simon Gudmundi, de deken van het bisdom Linköping die 12 mei 1491 stierf. Owe Wennerholm redeneert in zijn book Wie was de Bocksten Man?, dat Gudmundi’s naam past bij was misschien initialen zijn, in wat misschien een micro schild is. Het is wel aannemelijk dat Gudmundi in het gebied geweest is. Hij werkte er samen met een groep die Catherine van Zweden heilig wilden laten verklaren. Een van haar wonderen zou in een nabijgelegen dorp hebben plaatsgevonden. Er waren daarnaast geruchten dat hij was vermoord in opdracht van Hemming Gadh die zelf deken van het bisdam wilde worden.
Bockstens_mosse
De tanden geven aan dat de man zo’n 25 tot 35 jaar oud moet zijn geweest toen hij stierf maar andere testen suggereren aan oudere leeftijd.
Ook in andere landen in Scandinavië zijn veenlijken gevonden, zoals de man van Bocksten uit West-Zweden. Het gaat hier om een 14e eeuws manlijk veenlijk dat vlakbij Varberg is gevonden, niet ver van een belangrijke middeleeuwse weg: de Via Regia.Het werd gevonden op 22 juni 1936 door de 11-jarige Thure G. Johansson tijdens werk in het veen. Zijn vader nam contact op met de politie. Die ontdekten al vrij snel dat het hier om een oud lichaam moest gaan. De curator van het plaatselijke museum, Albert Sandklef e.a. onderzochten en fotografeerden het lichaam op de vindplaats slechts 2 dagen na de vondst. De man was na zijn dood op de bodem van een veentje geplaatst. Hij was vastgezet in het veen met eikentak die door zijn hart ging en een beukentak die door zijn rug ging. Een eg had vooral het bovenlichaam zwaar beschadigd. Eind 19e eeuw was er vlak bij de vindplaats een boerderij genaamd Bocksten, waar ook veen werd gegraven. De man werd naar deze boerderij genoemd. Het lichaam wordt tentoongesteld in het County Museum of Holland.
Volg het bord Bocksten man van DenBlauwen op Pinterest.

[:en]

In Scandinavië people dug for pite for centuries, it is still done in some places be it on a very small scale. During this pitedigging several bodies were discovered, especially in Denmark. Here also the earliest finds were not preserved. One of these early finds was made in Odense on juni 4th 1773. A local newspaper reports about it and this article is mentioned by Glob. It was discribed as a male body found with it’s arms crossed behind it’s back, as if his hands had been tied behind his back. The man was naked but for a cap made of sheepskin, the mans reddish hair peeping out from under it. He had a beard and was ondamaged exept for his throught that was probably cut. It was most likely a body from the ironage but it is unknown what happed to the body. Most likely it was reburried in one of the local graveyards as was usually done.
In 1797 in southwest Jutland a similar body was found along with two mantles, the one on the bottom with the hairs on the inside, the one on the top with the hairs pn the outside. The man also bore a shoe. Three hazel branches were found next to the body. This body was also reburried on a local graveyard, branches and all. When in 1886 3 bodies are found in the timespan of one year, objects were send to the national museum before the bodies were reburried.
The more recent finds like the Tollundman were not only preserved but are in far better condition then the Dutch counterparts. One of the reasons for this is that these bodies were found in a time (like the 1950’s) when mutch more was known about these bodies and how they can be preserved.
tollundmanDe man van Tollund
“He was till yesterday in his pitebed zijn turfbed save, then it extradited him for money. Was he a rogue, was he a hero or a sacred? a knotted rope felled the trunk vertebra, but the rope fell loose after two thousand years, The neck is now of leather, the cheek became cork. He lookes suspended but o, how proud! They hanged him and they cast him in the bog, The man from Tollund, and we guess who he was: maybe sacred and hero and rogue.

J.B. Charles, 1957

tollundman1Tollund man is considered to be the best preserved of all the Europian bogbodies. It was the family Højgaard who found the body in may 1950 while digging peat in the Tollund fen near the town of Silkeborg. Research showed that the body is 2300-2400 old. He most have died around 350 B.C. during the Iron Age. He was between 20 an 40 years old. He was hanged or strangled with a leather rope. It is stange that the rope around his neck left no marks on his skin and his hyoid has not been broken.
tollundlusThe man had a ring in his nose, a sign that he was a sacrifice to the gods? He was buried in the bog lying on his side, his legs pulled up. The man was dressed only in a cap and belt. His intestines containt the remains of his last meal, a kind of soup made of barley and many differnet kinds of seeds, some from rare plants. Was this because of the special occasion of sacrifice?
tollundhoofdzijdeUnfortunately after the find it was decided not to preserve the whole body, only the head is authentic, the rest of the body is a replica.
The Tollund man can be found in the Museum Silkeborg..
Volg het bord Tollund man van DenBlauwen op Pinterest.


ellingpanDe vrouw van Elling

Elling woman was found in 1938 west of Silkeborg. Twelve years later, only 80 metres removed Tollund man was found. The finder Jens Zakariasson first thought he had found the remains of a drowned animal.
Like Tollund Man, Elling woman was probably hanged, sometime around the year 280 B.C. so she lived in the sime timeperiod as Tollund manthe Iron Age. They may well have known one another in life!

elling1In Glob’s book she is called a man, she is most likely female, aspecially necause of her hairstyle. She had her 90 centimetre long hair in a complicated braid that was knotted behind the neck. At the young age of about 25 uears she already suffered from osteoporosis. Enveloped in a sheepskin cape and a cowskin mantle knotted around her legs, her body was placed in the bog.
This body is also on display in the Museum Silkeborg, along with the body of Tollund man.
Volg het bord Elling woman van DenBlauwen op Pinterest.


grauballeDe man van Grauballe

In 1952 near Grauballe the body of a man was found. Atfirst people thought he was a drunken peatdigger who had drowned in the bog in 1887. We now know that Grauballe man died between the year 1540 and 1740. This makes him one of the youngest bogbodies.

grauballe1
After the body had been taken out of the bog, it was preserved. It was put in a solution of oak bark and left there to be tanned over a period of 18 months. The Grauballe man has been preserved really well including most of his internal organs. It was even possible to examine his fingerprints.
grauballe3
He died a violent death as the many injuries to his body show like his broken left leg and his throught that had been cut. He must have been about 30 to 40 years old when he died. Thecontents of his stomach was investigated, his last meal was a kind of vegetablesoup with barley and a type of muesli made from seeds from ore then 60 different kinds of plants. The Grauballe man is on displayat the Moesgård Museum in Arhus.
Volg het bord Grauballe man van DenBlauwen op Pinterest.


Het meisje van Bredmose/Arden

This bogbodies should be well known among sprangfanatics but oddly isn’t. We know her cap, not the body. ‘The Bredmose cap’ as it is usually called. (Bredmose is found in Storarden, south Himmerland). Another cap was found near Borkum Eshoj, also in Denmark. Both caps were dated around 1400 B.C. the Bronze Age.
Some remnants of her cloths have also been found like pieces of a woolen garment, a finer woven long garment and pieces of a kerchief or shawl. Maybe she was burried fully dressed but it is also possible she was naked with the clothes lying under and on top of her body.

She was about 20 to 25 years old when she died but it is not clear how she died.
In his book on bogbodies Glob calls her the Arden girl, not Bredmose girl! (p 73-76) She was found in june 1949 by peatdiggers working in the Bredveen. They later said they had found the folded body in the bog. After the discovery of the body it took some time before experts were brought in, she the first brought to a shed. Later examinations in the Nationaal Museum showed that she had lain on her right side with her legs pulled up against her body and her hands on her shoulders.
arden
The first picture shows the back of the girls head. She bore her dark blond hair in braids that had been rolled up. She wore the sprangcap over her braided hair. If you want to know more about sprangcaps, you can always check out Blue’s sprangwork. She made several caps and you can read about that on the sprangcappage.
The body is kept at the National museet in Kopenhagen.
Volg het bord Bredmose van DenBlauwen op Pinterest.


HuldremosekvinnanDe vrouw van Huldremose

Huldremose woman (also known as the Huldre Fen woman) was found in 1879 in the Huldre Fen near Ramten in Djursland by a peatdigger. This woman probably died in the second century B.C. during the Iron Age.

huldreveenkleding
Most bogbodies have been found naked or only partly dressed, but this woman was fully dressed. She was wearing a checkeredwoolen skirt, a checkered woolen shawl and two animalskin capes. The skirt was fastened with a thin laether band. The shawl was wrapped around her neck and fastened with a piece of birdbone. Her outer cape was made of dark sheepskins with a collar of light coloured sheepskin. Als is the case with many capes found, this cape had the hairs of the skin on the outside, while the secend cape worn underneath the first had the hairs turned to the inside. This second cape was made of 11 small dark lambskins and had been repaired 22 times!
huldreveenkam
Under one of these repairs a piece of bladder was found, hidden inside the cape. Inside were a beautifull bone comb, a leather string an a small hairband. Apart from her skin, hair and clothes her stomach and it’s contents were also preserved. Her last meal consisted of roughly grinded rye mixed with seeds from the spurrey plant. Some animal hairs and remnants of animal tissue were found. So she probably eat some meat as well. The woman’s arm was cut off but we don’t know if this happed after her death or before her death causing her to bleed to death. Her right leg had ones been broken but had healed again. Her hair was fastened with a woolen rope that had been wrapped around her head several times. Still there are no clear signs of strangulation. So we don’t know exactly how she died. She was older then 40 when she died, what must have been a considerable age for an ironage woman. Margaretha Hald made a beautiful reconstuction of the woman’s clothes.
The body is exhibited in the National museet in Kopenhagen.
Volg het bord Huldremose woman van DenBlauwen op Pinterest.

borremose2De man van Borremose

Borremose man was found in 1946 and was the first of three bodies found in this bog. A local newsreport said that it had been found on a sundaymorning and that people initially thought it was a recent murdervictim. Investigation by the National Museum in Kopenhagen revealed that the man was only 1,55 meters tall and had been burried in the bog in a sitting position, the legs bent. The weight of the bog had compressed the body.

borremose1
He lived approximately 600 years B.C..bHis body was well preserved and showed a lot of damage. The man had been hung (the rope was still around his neck) his skull was crushed and his right femur was broken. This man was also naked but two mantles had been placed at his feet. A year later another male body was found near Borremose. After the exhumation they found that the man had been lying on a layer of birch bark flakes. In the serounding bog they found a lot of heather. They also found four branches that had been placed over the middle of the body, maybe to keep it in place. Besides these branches a part of an upperarm an part of a baby were found. We are still searching images of this second Borremoseman.
The body is kept at the National museet in Kopenhagen, but is not on display.
Volg het bord Borremose Man van DenBlauwen op Pinterest.

borreveenvrouw1De vrouw van Borremose

The Borremose woman was found in 1948 and was the third bogbody found in the Borrefen in a three year period.
Glob wrote about her “The woman was laying face down and was covered by a large woolen blanket, that by means of a leather strap could be worn as a skirt. Her head lay towards the east with her right arm bent against her face. The left arm was lyingunderneath the left leg that was lying bent upwards underneath her body. Just like the Borremose man she had been roughly treated befor being placed in the bog.
The back of her head had been scalped and her face crushed.”

borreveenvrouwLater scientific studies have found that the damage to her face was caused after death. A pollen analysis suggests that she died in the autumn. She lived around 500 years B.C. during the Iron Age.The body is kept at the National museet in Kopenhagen, but is not on display.
Volg het bord Borremose Woman van DenBlauwen op Pinterest.


gunnelsmoseDe vrouw van Haraldskær.

Haraldskær woman was found by peatdiggers in the bog near Jutland in 1835 on the Haraldskær estate. It is one of the first bogbodies ever examined by archaeologists. Not only was the skeleton of this body preserved but also the skin and internal organs. According to the Komsvikingsage the Norwegian Queen Gunnhild was killed by order of the Danish King Halard Bluefoot by drowning her in the bog. This supposedly happened 1000 years ago. People soon thought that this body had to be the body of Queen Gunnhild. That is why sometimes this body is called Gunnelsmose woman. King Frederick VI of Denmark had an ornate sarcophagus made fot her. Because of all this the body was treated very carefully and is still in a very good condition today. By means of the C-14 method it was determined in 1977 that she must have died around 490 B.C. This means that she lived in the Iron Age and can not possibly be Queen Gunnhild.

She was found naked with her clothes lying on top of her body. They were a leather cape and three woolen garments. The body had been pinned down in the bog with branches. She was about 40 years old when she died and in good health. Although she is now only 1,33 metre tall, she was approximately 1,50 metre in life. In 2000 new research showed that the contents of her stomach consisted of unpeeled millet and blackberries. This means that she to died in the aurumn. She was probably hung and placed in the bog as a sacrifice.
Haraldskær woman’s body is on display in the holy Saint Nicolai church in Veile.
Volg het bord Haraldskaer woman van DenBlauwen op Pinterest.

PorsmoseDe schedel van Porsmose

In Porsmose near Næstved the remains were found of a 35 to 40 year old man that had clearly been killed by arrows. When the skeleton was found in 1946 a 10 centimetre long bone arrowhead was still firmlu stuck in his skulll. A second arrowhead was imbedded deep in his sternum. Both arrows were probably fired from abofe and from a short range. Maybe this was an execution or was the man the victim of a violent robbery?

Porsmose-brystben_01After this death his body was placed in the bog, in what was most likely a small lake.
The arrows are made by people belonging to a culture we now call the single grave culture. Previously this culture from the late new stone-age was named the pedestal beaker culture. These people lived the North of the Netherlands and Northwest Germany between 2800 and 2400 B.C.
This very old skull is on display in the National museet in Kopenhagen
Volg het bord Porsmose man van DenBlauwen op Pinterest.


koelbjergDe vrouw van Koelbjerg

For as far as I know the Koelbjerg woman is the oldest bogbody ever found. She must have died about 8000 years B.C. Her remains do not show any injuries or other damage so we have no idea what caused her death. She may very well have drowned in the bog. She must have been quite youngh when she died, 25 years at most.
The body of Koelbjerg woman is kept at the Fyns Stiftsmuseum of Denmark in Odense.

Volg het bord Koelbjerg Woman van DenBlauwen op Pinterest.


roumHet hoofd van Roum

It is not always a complete body that is found. In Denmark several heads have been found, like the head of the decapitated girl of Roum. Her head was found wrapped in a sheepskin by peatdiggers in 1942 in the Roumveen in Himmerland. She still had all her teeth and they show she suffered from serious inflammation.In the past pieces of clothing and different objects had been found on the same location. Most likely it was a place of sacrifice during the Iron Age. We therefor assume that the girl weas decapitated during the Iron Age as a sacrifice to the gods. We think it is the head af a female because this person was approximately 20 years old but had no beard growth. She is not often mentioned in the book but she is described in Glob’s book (p 90-92).
I do not know where the skull is kept.

< data-pin-do="embedBoard" data-pin-scale-width="80" data-pin-scale-height="100" data-pin-board-width="600">Volg het bord Roum man van DenBlauwen op Pinterest.


stidsholtHet hoofd van Stidsholt

A lot longer ago, in 1859 another head from a decapitated female was discovered in the Stidsholt Fen in Vendysse. This head is also discribed by Glob namely as the head of a young woman of short stature. She had about 50 centimetre long hair tied in a bon that had been fastened with a small woven ribbon, that unfortunatly was only partially preserved. When the head was severed a piece of skin from her chin was ripped off; a case execution but wether it is a sacrifice or punishment for a crime, we do not know. We assume that this person lived during the Iron Age but we can not be sure of this.
The head is on display at the National museet in Kopenhagen.

Volg het bord Stidsholt woman van DenBlauwen op Pinterest.


sigersdalSigersdal mannen

In 1949 in Sigersdal Mose near Veksø on Sealand Denmark, two skeletons were found. I only have this one picture, showing the skull of one of the bodies. The skull on the photograph was badly damaged during the excavation, as the gaping hole on the left side of the skull shows.

sogards
We don’t know if these bodies were male or female but I assume they are male… You can still see the rope used to kill him, its is wrapped tightly around his neck. This person was approximately 18 to 20 years old when he died which must have been between 3650 and 3140 B.C. during the Bronze Age
The remains are kept at the National museet in Kopenhagen.
Volg het bord Sigersdal men van DenBlauwen op Pinterest.


dojringSorø Man

Two skeletons were found in a bog near Sorø on Sealand, Denmark in 1942. Both skulls had holes in the skulls, a sign of surgery or someting else? On the picture you can see one of the skulls, it has a hole in the middle with a diameter of 1.5 centimetres. Next to the hole is a depression, perhaps he got hit on the head with an axe? Maybe they tried to remove a blood clot or maybe it had a more ritual meaning. Here there are also some signs that the wound was healing. There is a second hole, much smaller (less then a centimetre) and at the back of the skull.

doring
The second picture shows the two upper arm bones of the second skeleton, they are deformed. The bone of the left arm has a twisted shaft and is much shorter then the right arm. It also has a irregular surface. Both men died around 3500 B.C. during the late Stone Age
The remains are kept at the National museet in Kopenhagen.
Volg het bord Sorø men van DenBlauwen op Pinterest.


Bocksten_Bog_Man_1Man van Bocksten

In other Scandinavian countries bogbodies have also been found, like Bocksten man from West Sweden. Bocksten man is a 14th century male bogbody found near Varberg, not far from an important Medieval road: the Via Regia. The body was found on june 22th 1936 by the 11 year old Thure G. Johansson while working in the bog. His father contacted the police. They soon discovered that this was a very old body. The curator of the local museum, Albert Sandklef along with some others investigated and photographed the site only 2 days after the body had been found. The man had been placed at the bottom of a small fen. He was pinned down with an oakbranch through the heart and a berchbranch through the spine. A harrow had severly damaged the upperbody.

Late 19th century near the location where the man was found, there was a farm named Bocksten, where peat was excavated. The man was named after this farm. The man was 1.70 to 1.80 centimetres tall and of slender build. The skeleton, hair, stomach liver, brains and parts of the lungs were preserved. The man had a wound on the right side of his skull. The teeth look like those of a man of 25 to 35 years old but other tests suggest he was older then that when he died.
Bockstens_mosse
His woolen tunic is one of the best preserved medieval tunics of Europe. He wore a hoop with a 90 centimetre tail, a garment that in the 14th century was mostly worn by wealthy men. He also wore a kind of shirt, a mantle,hosiery and leather shoes. He had a bag made of textile with him, 2 knifes and a leather sheath of 4 by 6 centimetres that was decorated with the Andreascross and the cross of Saint George. The inside of the sheath was decorated with a similair patern. The kind of hood the man wore was sometime worn by people who worked within the chuch. Together with the crosses, the symbols inside the sheath, this is reason for some to belief that the man must have been a member of the order of Sancti Spiritus. There is another hypothesis that the man was Simon Gudmundi, the dean of the Diocese of Linköping who died May 12 1491. Owe Wennerholm reasoned in his book Who was the Bocksten Man?, that Gudmundi’s name fit with what might be initials found on what might be a micro shield. It is also likely that Gudmundi visited the area bocause he tried to get Catherine of Sweden canonized. One of her miracles had taken place in a neighboring village. There were speculation that he was killed by order of Hemming Gadh who wanted to become the new dean.
The body is on display at the County Museum of Halland.
Volg het bord Bocksten man van DenBlauwen op Pinterest.

[:]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *