[:nl]Lezingen[:]

[:nl]


“A lecture is much more of a dialogue than many of you probably realize”.

~George Wald~

Er zijn zoveel interessante verhalen te vertellen en lang niet allemaal beginnen ze met de woorden: “Er leefden eens lang geleden”… Een verhaal kan vele vormen aannemen, ook die van een lezing.

Graag vertellen wij mensen over de onderwerpen waar wij gepassioneerd over zijn. Dit zijn altijd multimedia lezingen waarbij beeld- en geluidsfragmenten elkaar ondersteunen. Hierbij delen we onze kennis en enthousiasme en leren de luisteraars hopelijk meer over een onderwerp dat hen interesseert.

Ook wij als lezinggevers leren elke keer weer iets bij omdat onze toehoorders vaak voor ons nieuwe informatie hebben en deze met ons delen. Want leren is geen eenrichtingsverkeer!

Deze lezingen gaan vaak over archeologische onderwerpen zoals:

  • Noormannen en Vikingen
  • De Dode Zeerollen van Qumran
  • De Europeese veenlijken
  • Het grafveld en de prinses van Zweeloo
  • Archeologisch Textiel (ijzertijd, vroege middeleeuwen)


vikingschat-wieringen-gr Noormannen en Vikingen

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Noorman en een Viking? Wie waren deze mensen en hoever reikte hun invloed in Europa nu eigenlijk? Wat rest er van hun cultuur in onze tijd? Waren ze nu wel of niet in Amerika? Al deze vragen proberen wij te beantwoorden in een spannende en soms ook grappige lezing!

dode-zeerollen
De Dode Zeerollen van Qumran.

In de twintigste eeuw werden er 3 archeologische super vondsten gedaan. De vondst van het graf van Toetanchamon, De ontdekking van het terracotta leger van de eerste Chinese keizer en de vondst van de Dode Zeerollen. Tijdens de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum raakten wij in de ban van de rijkdom van deze oudste bekende Bijbelteksten en hoe zij onze ideeën over het ontstaan van deze teksten heeft veranderd.

In deze lezing vertellen we eerst het bijzondere verhaal van het vinden van deze rollen. We proberen een beeld te vormen van de mensen die deze teksten schreven en bestudeerden en van hun wereld. Ondersteund archeologie wat we in de teksten lezen? Hoe zijn de teksten onderzocht en vertaald? En wat staat er nu eigenlijk in?

yde
De Europese veenlijken

Wij vertellen u over de verschillende Europese vondsten uit het veen met nadruk op de veenlijken. Uiteraard gaan we ook uitgebreid in op de veenlijken uit Nederland zoals het bekende meisje van Yde.

In de lezing proberen we allerlei vragen te beantwoorden zoals: Hoe oud zijn deze lichamen en hoe kan het dat ze zo goed geconserveerd zijn? We vertellen spannende verhalen over hoe deze lichamen werden gevonden en wat we dankzij de wetenschap over deze mensen hebben mogen leren. Door gedegen onderzoek naar textiel en stoffelijke resten kunnen we u een beeld schetsen over hoe men vroeger omging met goden verering en welke offers daarvoor gemaakt moesten worden.


zweeloo
Het grafveld en de prinses van Zweeloo.

Buiten Drenthe is deze bijzondere vondst niet erg bekend terwijl het een buitengewone vondst is. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd er tijdens het afgraven van een laag zand nabij het dorp Zweeloo, een grafveld gevonden met vele tientallen graven. Een graf was zo rijk bedeeld met grafgiften dat wij de vrouw die in dat graf begraven is nu ‘de prinses van Zweeloo’ noemen.

Waarom is dit graf zo bijzonder en hoe verhoud zij zich tot de andere graven op dit grafveld. Er zijn vele ideeën over de prinses, vele achterhaald maar buitengewoon hardnekkig. Om een en ander recht te zetten hebben wij deze lezing ontwikkeld. Interessant voor mensen uit de omgeving van Zweeloo en een ieder die interesse heeft in Archeologie en de vroege middeleeuwen.


Archeologisch textiel

De ontwikkeling van textiel, eeuwen oude technieken die (bijna) vergeten zijn, prachtige archeologische vondsten, het zijn dingen die ons al jaren fassineren. Van de steentijd tot aan de vroege middeleeuwen proberen wij de ontwikkeling van textiel te volgen en kijken we naar verschillende technieken zoals spinnen en vilten, vlechten en weven, sprang en naaldbinden.

Ook geven wij workshops over naaldbinden of sprang.

Interesse?

De lezingen kunnen specifiek op uw vraag/interesse toegespitst worden. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden of prijzen, neemt u dan contact met ons op en in onderling overleg kunnen er altijd afspraken worden gemaakt.

[:]