Kaartweven

[:nl]

unimus-KHM-photoKaartweven is een hele oude vorm van weven die niet werkt door middel van een raam maar met behulp van kaartjes. In deze kaartjes zitten gaatjes waar draden door heen lopen. Door de kaarten steeds te draaien, komt er steeds een andere kleur draad boven te liggen en verschijnt er dus ook steeds een nieuwe kleur in het patroon.De techniek is ca 5000 jaar geleden ontstaan in China en via India en het nabije Oosten langs de zijderoute naar Europa gekomen. In Egypte zijn weefsels gevonden vooral uit de Koptische periode en bij een opgraving van Gayet te Antinoe, zijn kaartjes gevonden uit de vierde en vijfde eeuw n.Chr. De oudst bekende kaartweefsels uit Egypte komen uit de 22ste dynastie (945-745 v.Chr). In Scandinavië zijn kaartweefvondsten bekend zo vroeg als de 2e eeuw n.Chr. De mooiste vondsten komen uit het Oseberg-schip, ca. 850 n.Chr. Men vond o.a. een kaartweefstoestel met daarop 52 nog ingeregen kaarten en een aantal banden in kaartweefsel. Maar ook in Birka (Sweden) zijn echt prachtige en technisch hoogstaande voorbeelden van kaartweefsel gevonden (ca. 800-975 n.Chr).Ook zijn er vondsten bekend uit Hochdorf, Duitsland en Apremont, Frankrijk.(bron: Het kaartweefboek van Candace Crockett)


kaartjes
Twee dagen kaartweven

Op 24 en 25 augustus 2008 hebben Ronald en Blue een cursus kaartweven van Marijke van Epen gehad op Buitencentrum Wilhelminaoord. We dachten dat we wel konden kaartweven maar al snel ontdekten we dat we echt slechts de basis een beetje kenden, maar verder nog heel erg veel te leren hebben…
Waar we in het verleden altijd het ene eind van de band aan onze riem bonden en het andere eind aan b.v. een tafelpoot, hebben we tijdens deze twee dagen gewerkt op een weefplank, wat helemaal nieuw voor ons was. Een simpele plank en een paar haakjes en klemmetjes is alles wat je hiervoor nodig hebt.
Voor meer informatie over Marijke en de workshops die zij geeft kun je het op de foto hierboven klikken. Je wordt dan automatisch naar haar eigen site gestuurd.


Opzetten
Kaartweven

We hadden wel eens eerder aan kaartweven gedaan waarbij we al snel hadden ontdekt, dat het opzetten van de ketting het moeilijkste is en erg veel tijd vergt. Bij ons leidde het vaak tot veel gevloek en soms zat de ketting zo in de knoop dat we het maar opgaven.


rijgen
Rijgen

Marijke leerde ons een andere manier van opzetten die veel makkelijker is en sneller werkt. Als je een patroon wilt maken waarbij meerdere kaartjes dezelfde kleuren draden nodig hebben, worden deze kaartjes als een blok ingeregen.


rijgen2
Een blok kaarten

Als het patroon voor elke kaart een andere combinatie kleuren vraagt, werkt dit uiteraard niet, maar wij maakten deze cursus allemaal patronen waarbij we deze nieuwe manier van opzetten konden gebruiken.


rijgen3
Kleurencombinatie

Het patroon dat Ronald hier inrijgt, vraag om kaartjes waar steeds twee groene en twee gele draden door heen lopen. De bollen draad liggen in bakken onder de tafel, waardoor ze heel makkelijk afrollen.


rijgen4
Handig

Hier zie je duidelijk dat er nog een gele draad bij moet. Als de draden goed door de kaartjes zijn geregen, bind je het begin vast aan een vast punt, hier gebruiken we lijmklemmen.


opzetten1
Opzetten

Je houd het pak kaartjes vast in je linkerhand en met je rechterhand voer je de draad. Dit doe je niet aan de bollenkant van de kaartjes maar aan de vaste kant (zie foto). Als je bij de overkant de draden langs de andere lijmklem haalt, laat je eerst een kaartje achter en nadat je de lijmklem voorbij bent, laat je aan de andere kant ook een kaartje achter.


opzetten2
Naast elkaar

Zo komen de kaartjes een voor een naast elkaar aan dezelfde kant van de ketting te hangen. Als je de hele ketting zo opzet, begin je met de binnenste kaartjes en werk je langzaam naar buiten toe. De buitenrand wordt dus als laatste opgezet.


opzetten3
Vastzetten

Als alle kaartjes geregen zijn, bind je alle draden aan de kaartkant van de ketting vast. Dit lijkt niet zo belangrijk maar dat is het wel! Als je later de ketting los moet maken en je hebt dit niet eerst vastgezet, zul je snel ontdekken waarom het zo belangrijk is om wel te doen. Blue vergat dit echter de eerste keer waardoor de boel later toch nog heerlijk in de knoop kwam te liggen.


kaartjes-vastzetten
Kaartjes vastbinden

Ook de kaartjes zelf bind je vast. Dat ze nu misschien niet helemaal goed liggen is niet erg. Later leggen we de kaarten zoals het patrooon precies vereist. Ook dit vastbinden van de kaartjes is erg belangrijk wil je de boel niet hopeloos in de war krijgen. Hier zie je trouwens een klein stukje van het bandje dat Blue deze cursus heeft gemaakt.


opzetten5
Knippen en knopen

De niet vastgezette kant wordt nu los gemaakt en de lussen doorgeknipt. Aan de kaartkant zittten de draden dus wel vast, aan de andere nu even niet… Dan wordt de ketting vastgemaakt op de weefplank. De losse einden worden in twee groepen verdeeld en aan het einde van de weefplank vast gemaakt.


opzetten4
Spanning

Als de spanning van de draden goed is, worden de kaartjes nog eens goed nagelopen om te kijken of alle kaartjes goed liggen, wat zelden het geval is. Nu worden de kaartjes dus definitief op de goede volgorde neergelegd voor het gewenste patroon.


inslag
Inslag

Dan kunnen we echt gaan weven. De inslag wordt door de ketting gehaald. De draden die aan de bovenkant van de kaart, het verst van je af liggen, zijn de draden die te zien zullen zijn in het weefsel.


draaien
Draaien

Na de inslag door te hebben gehaald, gaan we de kaartjes draaien. Bij dit patroon kan dat als een blok in plaats van elk kaartje apart.


draaien2
Hoe houd je ze vast?

De kaartjes worden in dit geval van het lichaam weg gedraaid. Let goed op hoe Ronald op de foto de kaartjes vast heeft. Dit is in onze ervaring de beste manier om de kaarten als een blok te draaien, maar je hoeft het niet met ons eens te zijn…


draaien3
Schuiven

Door de kaartjes een klein beetje heen en weer te schuiven, vallen de draden mooi op hun nieuwe plek. Kijk wel uit dit niet te overdrijven. Elke keer dat je de kaarten schuift, schuren ze langs de draden wat het risico op breken van een draad vergroot.


aanslaan
Aanslaan

Daarna sla je de boel goed aan. Om een nette kaartweefband te krijgen is dit erg belangrijk. Marijke had houten pannekoekmessen uit Frankrijk mee die ze hiervoor gebruikt, maar een houten verflatje dat je aan een kant plat schuurt, schijnt ook heel goed te werken.


patroon
Patroon

Dit is het patroon dat Ronald heeft geweven. Het werkt door middel van omklappen van de kaarten. Het geeft hele mooie effecten die ook in de door ons zo geliefde vroege middeleeuwen werden gebruikt.


kaart-omklappen
Omklappen

Hier een paar foto’s om te laten zien hoe je de kaarten omklapt. Je klapt ze niet onderste boven (wat boven was, wordt onder) maar de rand die het verst van je af was, komt nu het dichtste bij.

kaart-omklappen2
Naarmate de spanning in de draden hoger is, wordt het omklappen lastiger. Zorg dus als dit mogelijk is om een beetje bewegingsruimte voor de kaarten te hebben bij dit omklappen.
kaart-omklappen3
Ook willen de omgeklapte kaartjes soms achter een draad van een andere kaart blijven hangen. Dit merk je bij het verdere weven heel snel maar beter is om het even te controleren voor je verder gaat.
kaart-omklappen4
Afhankelijk van hoeveel kaartjes je omklapt en natuurlijk waneer je dit doet, wordt het patroon bepaald. Bij het patroon dat Ronald maakt, klap je de eerste 2 kaartjes om, weef dan 2 rijen en dan de volgende 2 kaartjes omklappen.


malletje
Malletje

Ook dit patroon is op soortgelijke manier gemaakt maar hier zijn ook wisselingen gemaakt tussen het van je af draaien en naar je toe draaien. Dit geeft namelijk ook verdere patroon mogelijkheden. Hier wordt ook een mal gebruikt en wel om te controleren om het werk niet te smal of te breed wordt.

Volg het bord Textile~Cardweaving van DenBlauwen op Pinterest.

van-marijke
Patronen

Om je een idee te geven wat er allemaal mogelijk in deze techniek hebben we er een special Pinterest bord voor gemaakt.
Volg het bord Cardweaving~Patterns van DenBlauwen op Pinterest.

[:en]

unimus-KHM-photoCardweaving is a very old form of weaving were you don’t work on a loom but make patterns in your work by turning little cards. The treats run through holes in the corners of these cards. By turning the cards, you can change which colour threat is on the top and visible in the pattern.The technique was first used about 5000 years ago in ancient China and reached Europe through the silk route.
In Egypt several old pieces of cardweaving have been found dating from the Coptic period and at an excavation of Gayet at Antinoe, cards were found as old as the 4th and 5th century A.D. The oldest examples of cardweaving from Egypt are from the 22th dynasty (945-745 B.C.). The oldest pieces found in Scandinavia are as early as the 2thh century A.D. The prettiest are those found and the Oseberg-ship, dated 850 A.D. Among other things a cardweaving loom was found that still had 52 threaded cards and a number of bands. But also in Birka (Sweden) some beautiful and technically complicated have been recovered. (about 800-975 A.D.). Other examples have been found in Hochdorf, Germany and Apremont, France.(From ‘cardweaving’ by Candace Crockett)


kaartjes
Two days of cardweaving

On 24 and 25 august 2008 Ronald and Blue did a workshop cardweaving by Marijke van Epen at the Buitencentrum Wilhelminaoord. We thought that we knew cardweaving, but we soon found out we had barely covered the basics, there was so much more to learn… In the past we fastened one end of our weaving to out belt and the other end to a table leg or a door. During this workshop we worked with a ‘weaving plank’ which was new for us. A simple wooden plank and some brackets and clasps is al you need.

 


Opzetten
Cardweaving

We had done some cardweaving before and had soon found out that warping the chain of threats is the hardest part and it takes a lot of time…
It has led to lots of cursing and swearing in the past. Sometimes the chain got so knotted we just gave up.


rijgen
Threading

Marijke taught us a different way to thread the cards that’s much easier and faster. If you want to make a pattern that needs several cards thread with the same colour combination, these cards are threaded as a ‘block’.


rijgen2
A block of cards

If the pattern asks for all cards to have a different combination of colours, this will not help you but during the workshop we made patterns that allowed us to work with these blocks.


rijgen3
Colour combination

The pattern that Ronald wanted to make asked for cards that had two yellow threads and two green threads running through each card. The balls of wool are in two boxes under the table making it easy to unroll the wool.


rijgen4
Handy

Here you can clearly see that one yellow thread is still missing. When all the treads are in place you tie the beginning of the treads to a fixed point, here we used clamps.


opzetten1
Warping the chain

You hold the block of cards in your left hand and lead the threads with your right hand. You do this not on the end of the treads close to the balls of wool but on the end that has been fixed (see picture).
When you reach the other side of the weavingplank you leave one two cards at this end, one on each side of the clamp.


opzetten2
Side by side

This way you end up with all the card side by side on the same end of the chain. If you use this method for all the cards you need, start with the ones in the middle of the pattern and work towards the outside, the cards that make the border going on last.


opzetten3
Fixing

If all the cards have been laced, you tie the threads on the cards side of the chain. This does not seem like an important thing, but trust us: it is!
If you need to loosen your chain at some point and forgot to do this, you’ll find out why it is so important. Blue forgot to do it the first time and ended up with a huge knot.


kaartjes-vastzetten
Binding the cards

Also tie the cards themselves. It does not matter if they’re not placed as the pattern needs, you can fix that later. This fixing of the cards is also very important if you don’t want the treads to tangle up. you’ll regret not doing it later on.

Here you can see a small part of a band Blue made during the workshop, she tied the cards because she wanted to take a break from work.


opzetten5
Cut and knot

The other end of the chain is then detached and the loops on that end cut. Now the side of the chain with the cards is fixed but the other side is not. Now that you got rid of the loops, you divide the threads in two group and tie this end of the chain to the other end of the weavingplank the way the picture shows.


opzetten4
Tension

When the tension on the threads is about the same, you check if all the cards are in the right position for the pattern you wish to make. They rarely are…so fix that.


inslag
Weft

Now the actual weaving can begin. The weft is pulled through the chain. The treads on the top of the cards, furthest away from you will show in the band.


draaien
Turning

After having pulled trough the weft, we turn the cards. With this pattern we could turn the cards as a single block, this is not always the case.


draaien2
How to hold them?

In this case the cards are turned away from you. Look carefully how Ronald holds the block of cards in the picture. In our experience this is the best way to hold the block, but you don’t have to agree.


draaien3
Shift

By shifting the cards back and forth a few timers you let the treads fall back into place. don’t overdo this for to much rubbing against the treads can lead to wearing and breaking of the threads.


aanslaan
Strike

Don’t forget to use your weaving sword to strike your work, this is important if you want to work to be tidy. Marijke used wooden pancake knives instead. They worked really well but you can also sand down one side of a paint strip for an cheap but effective tool.


patroon
Pattern

This is the pattern Ronald made during the workshop.

It is created by flipping the cards. The effect is very beautiful and was often used during our beloved early mediaeval period.


kaart-omklappen
Flip

The next few pictures show how you flip your cards. You don’t flip them up side down, but in their other direction. The side that was furthest away from your body, becomes the closest.

kaart-omklappen2
Flipping the cards becomes more difficult as the tension in the threads builds. The trick is to try and keep enough room to to manoeuvre your card around.
kaart-omklappen3
As you flip the cards a single tread can sometimes get caught on one of the cards. Before you proceed weaving it is best to check but if you don’t you’ll soon find out if any threads got caught…
kaart-omklappen4
The number of cards you flip and when you flip them determine the pattern.
The pattern that Ronald made requires demands flipping 2 cards, weaving 2 rows, then flip the next 2 cards.


malletje
Mold

This pattern was made in a simpeler way but the waever also changed the direction in which she turned the cards.
This gives further pattern varieties. In the picture you can see how a simple paper mold is used to check the width of the band.

Volg het bord Textile~Cardweaving van DenBlauwen op Pinterest.


van-marijke
Patterns

To give you an idea of the many different patterns one can make in this technique, we have made a special Pinterest board for it.

Volg het bord Cardweaving~Patterns van DenBlauwen op Pinterest.

[:]