De techniek

[:nl]

Hier vind je een beschrijving van de Oslosteek. Voor her naaldbinden zoals ik het doe, is dit de basissteek Andere steken als Mammen, Asle e.a. zijn op deze Oslo steek gebaseerd.

Stap 1

Voer je draad door het oog van de naald. Zorg dat de draad niet te lang is want dan raakt het in de knoop (je moet de draad steeds ‘doorhalen’)


nalbinding1_01Stap 2

Aan de andere kant van de draad maak je een lus zo groot als een knikker door een simpele knoop te maken.


nalbinding1_02Stap 3

Neem de lus tussen duim en wijvinger. Probeer je naald aan de linkerkant te houden. Het andere uiteinde van de draad draai ik meestal om mijn pink heen om het uit de weg te houden.


nalbinding1_03Stap 4

Maak nu een nieuwe lus om je duim en zorg dat de naald eindigt op dezelfde plek als eerst. Je hebt nu twee lussen. eentje achter je duim (Op foto verticaal) en eentje om je duim heen (op foto horizontaal).

Stap 1 ~ 3
Om bovenstaand samen te vatten staat hier een filmpje

[video_lightbox_youtube video_id=”s_Shz-XymhM&rel=0″ width=”640″ height=”480″ auto_thumb=”1″]


nalbinding2_01Stap 5

Neem je naald, ga over de eerste lus heen


nalbinding2_02Stap 6

Ga met de naald over je duim en steek hem onder de tweede lus door


nalbinding2_03Stap 7

Draai de naald naar je toe. De naald gaat nu automatisch over de lus heen.


nalbinding2_05Stap 8

Ga met de naald over je duim naar jezelf toe en ga hierbij met de naald onder de eerste lus door. Als je oplet zie je dat je nu een derde lus hebt gemaakt. Ga ook met je naald onder deze lus door.


nalbinding2_04Stap 9

Probeer met je duim en wijsvinger de eerste twee lussen op hun plek te houden terwijl je aan je werkende eind trekt.


nalbinding2_06Stap 10

Net voordat je de nieuwste lus helemaal hebt aangetrokken, laat je de eerste lus van je nagel glijden zodat hij de opschuift naar de tweede plek en de tweede lus is voor de oslosteek niet belangrijk
Na het aantrekken van #3, komt deze op de plek van #2 te liggen en de #2 word de nieuwe #1.


nalbinding2_07Stap 11

Als het goed is, hangt je nieuwste lus nog erg los om je nagel. Trek deze strakker zodat je weer kunt beginnen bij stap 5. Let wel op dat je niet te strak aantrekt! Als je eenmaal strak hebt leren naaldbinden, is het erg lastig om weer losser te leren.

Stap 5 ~ 11

En ook deze keer weer een filmpje zodat je het ook echt voor je kan zien.

Omdat je voor naaldbinden niet een oneindig lange draad kan gebruiken, moet je zo hier en daar de eindjes aan elkaar knopen…
Maar aangezien knopen in je werk niet netjes zijn, vilten we

[:en]

Under here you wil find a description of the Oslostich.
For the nalbinding I do, this is the base stich. Other stiches like Mammen, Asle a.o. are based on this Oslostich.

Step 1

Drive your thread through the eye of the needle. Make sure that your thread is not to long, because it will get tangled (you have to pull through your intire thread)


nalbinding1_01Step 2

At the other side ov the needle you make a loop as big as a marble by making a simple knot.


nalbinding1_02Step 3

Take the loop between thumb and indexfinger. Try to keep you needle on the left side. I usualy wind The other end of the thread around my little finger to keep it out of the way.


nalbinding1_03Step 4

Now make a new loop around you thumb and make sure the needle ends at the same place as before. Now you have two loops. One around your thumb #1(horizontal on the foto) and one behind your thumb #2(vertical on the photo).

Step 1 ~ 3
To summarize the above, the movie below.


nalbinding2_01Step 5

Take your needle, go over the first loop(#1).

nalbinding2_02Step 6

Take the needle over your thumb and stick it under the second loop(#2).


nalbinding2_03Step 7

Turn the needle around, now facing towards you. The needle automatically goes #2.


nalbinding2_05Step 8

Move the needle towards you and let the needle go under #1. When you pay attention, you’ll see you have made a third loop(#3). Push the needle futher so it goes under #3.


nalbinding2_04Step 9

Try to keep#1 and #2 in place with your thumb and indexfinger, wile pulling on the working end of your thread.


nalbinding2_06Step 10

Just before you completed your third loop, let #1 slide over your thumb. Now he has shifted to the second placeand therefore becomes #2. What once was #2 is not relevant anymore for the Oslostitch.
After pulling #3 it becomes #1. #1 becomes #2 and #2 will not be used anymore.


nalbinding2_07Step 11

When you’ve done it correctly, your new #1 hangs loose around your thumb. Pull it tighter so you can start at step 5 again.
Make sure you do not pull it to tight! When you have learned to needlebind tight, it’s hard to learn loose needlebinding again.

Step 5 ~ 11

And again a movie, so you can see it in front of you.

Because you can’t use a endlessness thread for needlebinding, we have to ty the ends together… But knots in your work isn’t very neat, we vilt the ends together.

[:]

2 reacties


 1. Super! Ga er vanavond metéén aan beginnen.
  Werkt dit vilten enkel bij 100% natuurlijk wol, of ook bij bewerkt (gewassen) wol of zelfs acryl of acrylmix?
  Dan weet ik dit voor het oefenen.

  Bedankt!

  Beantwoorden

  1. Hoi Renee

   Voor vilten heb je echt 100 % wol nodig!
   Met katoen of acryl werkt het niet omdat die vezels niet de schubben hebben die wolvezels wel hebben.
   Het is juist die specifieke eigenschap van wol die het vilten mogelijk maakt.
   Misschien dat het met bewerkte wol of mengvormen van wol met ander materiaal lukt, maar het zal zeker veel minder goed werken.

   Veel plezier met oefenen.

   Blue

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *