van Karel naar…

[:nl]

Handtekening van Karel de GroteAls je zo bezig bent met het uitzoeken van je stamboom, kom je soms interessante of zelfs hilarische dingen tegen. Zo vond ik een aantal stamboomreeksen die gebaseerd zijn op Bijbelteksten en andere oude geschriften evenals oud middeleeuwse verhalen. Hoezeer we het hier over feiten hebben? Goede vraag. Ergens halverwege de hieronder staan de stamreeks raken geschiedenis en legenden elkaar en er mengen legenden zich met mythologie en bijbelverhalen. Je hebt er helemaal niets aan maar ik vind het wel erg grappig. Wat er precies zo grappig is? Loop de lijst maar eens helemaal na…
We beginnen nu met Karel de Grote en gaan steeds verder terug in de tijd. Karel ‘De Grote’ (Charlemagne).Koning der Franken en Logobarden en Keizer van het Romeinse rijk.
Pépin_the_younger266px-Bertrada_of_Laon_Jardin_du_Luxembourg

Hij was een zoon van Pippijn III ‘de Korte’ van de Franken

en

Bertrada van Laon

250px-Karl_MartellHij was een zoon van Rothrude van Trier

en

Karel ‘Martel’ (Strijdhamer)

P1135_384_561Zij was een dochter van St.Lieven (Leutwinus, Liutwin) van Trier en Willegarde I van Beieren.
Zij was een dochter van Theodon II van Beijeren.
220px-Salzburg_St_Peter_Gemälde_Taufe_1Hij was een zoon van Theodon I van Beijeren.
Hij was een zoon van Garibald II van Beieren.
Hij was een zoon van Theudelinde van Beieren.
Zij was een dochter van Garibald I van Beieren.
Hij was een zoon van Theodebald I van Austrasie.
Hij was een zoon van Theodorick I der Franken.
clovis1-in-496Hij was een zoon van Clovis I ‘de Grote’ der Merovingen.

 • De doop van Clovis I in 496 Koning der Franken, versloeg  Syagrius, de laatste Romeinse veldheer in Gallië. Hij koos Reims als residentie, later werd dit Parijs. Hij bekeerde zich tot het christendom. Na zijn vroegtijdige dood werd het rijk als een erfdeel onder zijn zonen verdeeld.
chilperic-IHij was een zoon van Childerik I, der Franken.

 • De moord op Chilperic I door zijn vrouw Fredegonda. Afbeelding uit een manuscript uit de 15e eeuw
Hij was een zoon van Merovech der Franken.

 • Stamkoning der Sallische Franken. Genoemd in de Legende van de Heilige graal als rechtstreekse afstammeling van Jezus. Vocht o.a. tegen Atilla de Hun.
Hij was een zoon van Chlogio de Langharige/Clodius V der Franken

 • Resideerde in Asberg aan de linkeroever van de benedenloop van de Rijn
Hij was een zoon van Pharamond der Franken.
Hij was een zoon van Marcomir I der Oost-Franken.
Hij was een zoon van Clodius der Oost-Franken.
Hij was een zoon van Dagobert II der Oost-Franken.
Hij was een zoon van Genebald der Oost-Franken.
dagobert1Hij was een zoon van Dagobert I der Franken
Hij was een zoon van Walter der Oost-Franken.
Hij was een zoon van Clodius III der Oost-Franken

 • Stichtte Orleans in het jaar 275
Hij was een zoon van Bartherus der Franken.

 • Leidde legers naar Italië tot aan Ravenna. Trok plunderend door Aragon.
Hij was een zoon van Hilderic der Franken.

 • Bouwde de burg Hildeburg aan de Rijn.
Hij was een zoon van Sunno der Franken.Hij was een zoon van Farabert der Franken.

 • Hernieuwde het bondgenootschap met de Germanen.
Hij was een zoon van Clodimir IV der Franken.
Hij was een zoon van Marcomir IV der Franken.

 • Bouwde Marburg in Hesse. Was getrouwd met Athildis, de oudere zuster van de Britse koning Lleiffer Mawr (zie Arthur-saga).
Hij was een zoon van Odomir der Franken.

 • Sloot een vredesverdrag met de Romeinen en de Goten.
Hij was een zoon van Richemer I der Franken.
Zette de oorlogen tegen de Romeinen en Goten verder. Stichtte Brandenburg.
Hij was een zoon van Ratherius der Franken.

 • Ratificeerde een verdrag met de Germanen en Saksen. Zou volgens een oude legende 90 na Chr. Rotterdam hebben gesticht en daar begraven zijn.
Hij was een zoon van Antenor IV der West-Franken.
Hij was een zoon van Clodomer III der Franken.

 • Hij verdreef Nero’s legioenen uit Metz en Trier.
Hij was een zoon van Marcomir III der Franken.
Hij was een zoon van Clodius II der Franken.

 • Bleef de Romeinse invallen weerstaan.
Hij was een zoon van Francus der West-Franken.

 • Veranderde de stamnaam van Sicambris naar Francis. Hij leidde een Frankisch-Saksisch-Thurings leger van 300.000 man tegen de Romeinen en sloot een permanent verbond met de Germaanse vorsten.
Hij was een zoon van Antharius van Sicambri.

 • Weerstond aanvallen van Julius Caesar.
Hij was een zoon van Cassander van Sicambri.
Hij was een zoon van Merodachus van Sicambri.|

 • Leidde een leger van 22.000 man tegen Romeinse centra in Italië en onderwierp Bohemen.
Hij was een zoon van Clodimir II van Sicambri.
Hij was een zoon van Antenor II van Sicambri.

 • Sloot een vredesverdrag met de Galliërs.
Hij was een zoon van Clodius I van Sicambri.

 • Weerstond verdere invasies van Romeinen en Galliërs.
Hij was een zoon van Marcomir II van Sicambri.

 • Koning. versloeg de Romeinen, Galliers en Goten. Stelde de handelingen der Galliers op rijm.
Hij was een zoon van Nicanor I van Sicambri.
Hij was een zoon van Clodimir I van Sicambri.
Hij was een zoon van Brassanus Magnus van Sicambri.

Priester-koning. Bouwde de stad Bassanburg (nu Aken)

Hij was een zoon van Diocles van Sicambri.

 • Tegen de Goten en de zuidelijke Galliërs
Hij was een zoon van Helenus V van Sicambri.

 • Koning van Sicamber en priester van de Arcadische zeegod Pallas.
Hij was een zoon van Priamus van Sicambri.

 • Hij leefde aan de monding van de Donau maar werd door de oprukkende Goten in de richting Duitse grens gedreven. Hij voerde het Nieuwe Verbond en de Saksische taal in.
Hij was een zoon van Antenor II van Sicambri.

Hij was een zoon van Marcomer I van Sicambri.
Trok met de Cimmeriers vanaf de Zwarte Zee naar West Friesland en Holland. Stak de Rijn over en veroverde het noorden van Gallie.

Hij was een zoon van Antenor II der Cimmerianen.

 • Koning van Troje en de Scytische Cimmeriërs aan de Zwarte Zee
Hij was een zoon van Helenus IV der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Priam IV der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Marcomir der Cimmerianen.

 • Koning van Troje Trok met de Cimmeriërs vanaf de Zwarte Zee naar West-Friesland, Gelre en Holland. Hij stak de Rijn over en veroverde het noorden van Gallië.
Hij was een zoon van Dilulius II der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Plaserius III der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Helenus III der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Dilulius I der Cimmerianen.
Koning van Troje.
Hij was een zoon van Almadius der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Gentilanor der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Priam III der Cimmerianen.

 • Koning van Troje.
Hij was een zoon van Alexandre van Troje
Hij was een zoon van Basabelian II van Troje
Hij was een zoon van Plesron II van Troje
Hij was een zoon van Helenus II van Troje
Hij was een zoon van Priam II Trianus van Troje
Hij was een zoon van Antenor I van Troje
Hij was een zoon van Plaserius II van Troje
Hij was een zoon van Gaberiano van Troje
Hij was een zoon van Eliacor van Troje
Hij was een zoon van Plesron van Troje
Hij was een zoon van Plaserio van Troje
Hij was een zoon van Basabiliano van Troje
Hij was een zoon van Gelio van Troje
Hij was een zoon van Esdron van Troje
Hij was een zoon van Franco van Troje
Hij was een zoon van Genger van Scythia
paard_van_TrojeHij was een zoon van Helenus van Troje.

 • Net zoals Odysseus als de listigste onder de Grieken gerekend werd, was Helenus de slimste onder de Trojanen. Hij was een ziener die, eenmaal gevangen genomen door de Grieken, onthulde dat Troje niet zou vallen zonder de wapens van Heracles. Deze waren achtergebleven bij Philoctetes op heteiland Lemnos. Na de plundering van Troje huwde hij Andromache, weduwe van zijn omgekomen broer Hector
Hij was een zoon van Priam Podarces van Troje. Priam
De beroemde laatste koning van Troje
Hij was een zoon van Laomedan van TrojeLaomedon
Hij was een zoon van Ilus van Troje.

 • Stichter van troje.Hij was een zoon van Tros van Acadia. Naamgever van de stad Troje.Hij was een zoon van Erichthonius van Acadia. Koning van Dardania
Hij was een zoon van Dera/ Darda/Dardanus van Acadia.

 • Stichter van het vermaarde huis van Troje. Koning van Dardania.
abraham-en-izak-en-de-engel
Hij was een zoon van Zerah ibn Judea uit het geslacht der Zarchieten

 • (zou getrouwd zijn met Electra van Atlantiden, dochter van Atlas de Titan)
Hij was een zoon van Judah van Israel.

 • Stamvader van de stam Juda
Hij was een zoon van Jacob van Israel.

 • Aartsvader
Hij was een zoon van Isaac ibn Abraham.

 • Aartsvader.

(Beginnen de namen je al bekend voor te komen?)

Hij was een zoon van Abraham van Genesis.

 • Aartsvader
Hij was een zoon van Yawnu.
Hij was een zoon van Avram.
Hij was een zoon van Heraclim.
Hij was een zoon van Pelag van Babylon.
Hij was een zoon van Eber ibn Shelah. Stamvader Hebreeën.
Hij was een zoon van Shalah van Chaldea.
Hij was een zoon van Cainain de Semiet.
Hij was een zoon van Arphaxad van Arrapachtis.
Hij was een zoon van Shem.Stamvader van de Semieten
ArkHij was een zoon van Noah.

 • (Bouwde een bootje).
Hij was een zoon van Lamech.
Hij was een zoon van Methusaleh.
Hij was een zoon van Enoch. 

Hij was een zoon van Jared.

Hij was een zoon van Mahalahel.
Hij was een zoon van Cainan.
Hij was een zoon van Enosh.
Hij was een zoon van Seth.
Hij was een zoon van Adam en Eva.
En wij zijn niet eens Christen! Maar we kunnen wel ‘bewijzen’ dat we afstammelingen zijn van Adam en Eva. (En zo kan ieder ander die in zijn of haar stamboom een link met Karel de Grote heeft.)

[:en] 

We’re sorry, this page is not available in English yet.

 [:]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *